LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE MEDALLES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE MEDALLES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona ens informa que s’ha licitat el contracte per al subministrament de les Medalles d’Or al Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu i de les Medalles d’Honor de Barcelona (d’argent i fusta de cedre) i dels guardons de Títol honorífic d’Amic o d’Amiga de Barcelona.

Es poden presentar ofertes fins el 17 de maig. El pressupost de licitació és de 51.775,00 € sense IVA (62.647,75 € IVA inclòs).

Podeu accedir al contracte, seguint l’enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=80820314&lawType

És interessant remarcar que les condicions tècniques incorporen mesures de contractació pública sostenible, com l’us d’or i argent ètics: comprat a proveïdors responsables i verificats que compleixen amb les millors pràctiques ambientals i els estàndards socials internacionals. Les certificacions han d’assegurar que les medalles es produeixin i es processin de manera responsable, a través de cadenes de subministrament que estiguin garantides per tercers en cada etapa. Es considerarà acreditada aquesta obligació, presentant una declaració responsable, en el moment de concursar, i alguna d’aquestes
certificacions, que garanteixin la traçabilitat i les pràctiques de responsabilitat referents exclusivament a l’or i argent utilitzats per aquest subministrament, en el moment del lliurament de les medalles:

  • Fairtrade, certificat de comerç just per a l’or i argent procedent de la mineria artesanal i de petita escala, inclosos els metalls preciosos associats
  • Fairmined, certificat de comerç just per a l’or i argent procedent de la mineria artesanal i de petita escala, inclosos els metall preciosos associats
  • CoC (Chain of Custody) de RJC (Responsible Jewelry Company), seqüència documentada de custòdia del material en totes les etapes
  • El programa de l’Associació Minera del Canadà cap a una mineria sostenible (TSM)
  • Marc de desenvolupament sostenible del Consell Internacional de Mineria i Metalls (ICMM)
  • London Bullion Market Association (LBMA): orientació responsable de l’or
  • Responsible Minerals Initiative:2 Gold Supply Chain Transparency Smelter Audit Standard and Instruction
  • Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Rules for Risk Based Due Diligence in the Gold and Precious Metals Supply Chain (DMCC Rules for RBD-GPM)
  • World Gold Council Conflict-Free Gold Standard