Actualitat

PER UNA JOIERIA RESPONSABLE, FONAMENTADA EN VALORS SOCIALS, MEDIAMBIENTALS I DE BON GOVERN El darrer mes de maig vàrem compartir el Manifest de Sostenibilitat del JORGC. En ell, la Comissió de Sostenibilitat del Col·legi fixa la seva visió, considerant que tots els components de la cadena...