ACTUALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS LEGALS DE PRODUCTORS, IMPORTADORS I DISTRIBUÏDORS DE RELLOTGERIA

ACTUALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS LEGALS DE PRODUCTORS, IMPORTADORS I DISTRIBUÏDORS DE RELLOTGERIA

El 16 de gener ha entrat en vigor un decret de mesures de control dels aparells elèctrics i electrònics (AEE), entre ells els rellotges, que venen de tercers països.

Podeu trobar la normativa fent clic aquí: actualització de la normativa de productors, importadors i distribuïdors de rellotgeria.

Principals punts a mencionar:

 • Empreses afectades: titulars de marques de rellotgeria, i distribuïdores/importadores; aquests darrers són considerats per la llei com fabricants si distribueixen una marca pròpia.
 • Els importadors a Espanya que comercialitzin rellotges han d’estar inscrits al Registre Integrat Industrial (RII).
 • Es marquen els requisits de l’avaluació de la conformitat dels productes per a l’obtenció de la declaració UE de conformitat, establint un control previ al despatx a lliure pràctica dels rellotges (marcats a l’annex com “altres AEE no coberts per cap de les categories anteriors”).
 • Els importadors han de:
  • garantir que només s’introdueixen al mercat UE rellotges que compleixen la normativa.
  • assegurar-se que el fabricant ha avaluat la conformitat deguda, ha elaborat la documentació tècnica.
  • verificar que l’aparell porta la marca CE i va acompanyat dels documents necessaris.
  • garantir que el rellotge va acompanyat de la declaració de conformitat, conservant còpia durant 10 anys des de la data d’introducció al mercat.
 • Els distribuïdors han de complir amb els mateixos puntós, però aplicant les comprovacions exigibles no només a fabricants sinó també als importadors.

 

LA INSCRIPCIÓ AL RII

La part més complexa del procés pot ser la inscripció al Registre Integral Indústrial (RII). El primer pas per a la inscripció al Registre RII – AEE és implantar un SRAP, és a dir, un sistema de responsabilitat ampliada del productor. Això és pot fer de manera individual o col·lectiva.

Donada la complexitat que representa mitjançant la implantació d’un sistema individual de Responsabilitat Individual, que requereix presentar a la CC.AA. una quantitat molt important i complexa d’informació, es recomana per la majoria de casos que, en lloc de fer-ho de manera individual, s’adhereixin a un “sistema col·lectiu”.

L’avantatge que presenten aquests és que realitzen totes les gestions necessàries, en una forma més econòmica i més experta. Per més informació sobre aquesta possibilitat, el llistat de sistemes col·lectius autoritzats és pot consultar a la web del Ministeri clicant aquí: sistemes col·lectius.

Un cop s’ha implantat aquest sistema de responsabilitat ampliada del productor, s’haurà de fer la inscripció al Registre (cosa que pot fer el sistema col·lectiu).

Per una anàlisi més detallada de la nova normativa, us recomanem aquest document elaborat per l’AEJPR: Informe sobre la actualización de las obligaciones legales de productores/distribuidores e importadores de relojes en ventas presenciales o no presenciales incluidas las ventas a distancia y/o online