Adaptació de mesures de seguretat – Conveni amb Covert Security

Adaptació de mesures de seguretat – Conveni amb Covert Security

Tal com hem informat anteriorment, el dia 31 de desembre de 2023 s’esgota el termini per l’adequació de les mesures de seguretat en compliment de les Ordres INT/316/2011 – INT/317/2011. Per tant, recomanem realitzar una auditoria de seguretat per experts que rendibilitzin el vostre sistema de seguretat i alhora us ajudin a complir tots els requeriments legals i normativa.

COVERT SECURITY, PARTNER DE SEGURETAT DEL COL·LEGI

Donat la criticitat d’aquest tema, des del JORGC cerquem oferir als nostres col·legiats les millors solucions del sector. Una d’aquestes és el conveni amb COVERT SECURITY: una empresa de seguretat altament especialitzada en joieries i rellotgeries des de l’any 2010. Podeu veure els seus serveis de videovigilància intel·ligent clicant a www.covertsecurity.es.

Com a partner recomanat en matèria de seguretat privada, Covert ofereix solucions específiques amb preus competitius per a tots els col·legiats. Podeu demanar al respecte una auditoria de seguretat sense cap cost per a vosaltres, com a part dels beneficis del JORGC.

També podeu sol·licitar una proposta de seguretat personalitzada i sense compromís clicant aquí – JORGC & Covert Security, beneficiant-vos de promocions i avantatges exclusius:

  • Auditoria gratuïta de seguretat
  • Primeres dues quotes de servei mensuals gratuïtes, exclusiu per a membres col·legiats JORGC.
  • Visita i acompanyament presencial en cas d’inspecció dels Mossos.
  • 5 anys de garantia de la instal·lació, equips i materials amb servei “full services” (és a dir, incloent mà d’obra, peces i desplaçaments).