AJUTS DIRECTES A EMPRESES I AUTÒNOMS DE L’ESTAT – Inscripcions del 21 al 30 de juny

AJUTS DIRECTES A EMPRESES I AUTÒNOMS DE L’ESTAT – Inscripcions del 21 al 30 de juny

ACTUALITZACIÓ 22 JUNY:

El partner financer del Col·legi, BANC SABADELL, ha preparat un webinar en el qual s’oferirà informació pràctica per sol·licitar els ajuts a Catalunya i en el qual es resoldran els dubtes més freqüents sobre la convocatòria:

  • Dia: 23 de juny, de 9h a 10h
  • A càrrec de: Sergi Mercadé, director Segment Empreses a Banco Sabadell

Inscripcions clicant aquí: BANC SABADELL – WEBINAR AJUTS DIRECTES

————-

Finalment ja disposem de les bases dels ajuts directes a les empreses i els sectors més afectats per la pandèmia que el govern espanyol va aprovar al mes de març, a repartir via les CC.AA.

Aquests ajuts són no reemborsables i s’han de destinar al pagament de deutes amb proveïdors i despeses fixes, deutes bancaris, subministraments energètics, etc, contrets des de març de 2020 fins al 31 de maig del 2021  i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

 

  • Beneficiaris: empreses i autònoms amb una caiguda del 30% o més de ingressos respecte el 2019,  dins d’un conjunt de sectors més perjudicats per les restriccions. IMPORTANT: la fabricació de joieria (CNAE 3212) i de rellotgeria (CNAE 2652), el comerç a l’engròs de joieria i rellotgeria (CNAE 4648) i el comerç de detall (CNAE 4777) sí estan inclosos

 

  • Prestació: fins a un 40% de la caiguda d’ingressos per a les micropimes i els autònoms i fins 20% de la resta d’empreses (les de més de 10 empleats).
    • Autònoms que tributen per mòduls (regim d’estimació objectiva): 3.000 € (quantitat fixa)
    • Altres: entre 4.000 i 200.000 € per empresa, en funció de la pèrdua de ingressos

 

  • Termini de sol·licitud: de les 9.00 hr del 21 de juny de 2021, fins al 30 de juny de 2021 a les 15.00 hr. L’ordre d’entrada de les inscripcions no es tindrà en compte per a l’atorgament dels ajuts.

 

  • Tramitació: només cal demanar l’ajut mitjançant un formulari d’inscripció, que cal presentar per internet.

 

En cas de dubtes podeu consultar amb la Gestoria Fiscal del Col·legi:
ana.medrano@jorgc.org / mcarreras@jorgc.org