Ajuts per empreses afectades pel Brexit

Ajuts per empreses afectades pel Brexit

L’ICEX ha convocat la concessió directa de les subvencions del programa ICEX-Brexit. L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport a empreses espanyoles i treballadors autònoms, exportadors o amb inversions al Regne Unit, que s’hagin vist afectats pel BREXIT.

Es podran subvencionar les despeses de manera retroactiva que s’hagin produït directament relacionades amb el Brexit, des de l’1 de gener del 2020 fins el 31 de juliol del 2023.

 

Qui se’n pot beneficiar?

  • Les empreses constituïdes legalment a Espanya o els treballadors autònoms inscrits al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms), que s’hagin vist perjudicats pel BREXIT, bé per una reducció en les seves exportacions o per haver hagut d’incórrer en despeses derivades de la sortida d’aquest país de la Unió Europea.

 

Què es subvencionable?

  • Noves despeses de l’exportació al Regne Unit com a conseqüència de la seva sortida de la UE (registres o autoritzacions necessàries per exercir l’activitat, despeses derivades de l’adaptació de l’etiquetatge i empaquetatge específic del mercat britànic, despeses de l’enviament de mostres per participar a fires o altres activitats de promoció comercial…).
  • Despeses de consolidació en el mercat del Regne Unit a través d’una presència més gran tant física com de marca per esmorteir l’impacte negatiu del Brexit (estudis de viabilitat, despeses de constitució de la filial, assessorament extern…).
  • Despeses de promoció lligades al desenvolupament del pla d’internacionalització en el mercat britànic (estudis d’investigació de mercat, accions de publicitat, participació a fires…).
  • Despeses de defensa jurídica de la marca i homologació (registres de patents i marques, homologacions i certificacions dirigides al mercat de destí…).

 

Podeu trobar el llistat complet de les despeses subvencionables en aquest document: Convocatoria programa ICEX Brexit

 

Beneficis

  •  Finançament de fins el 75 % de les despeses subvencionables, amb una quantitat màxima de 200.000 euros per empresa.

 

Termini de presentació: fins el 12 de juny de 2023.