ASSEMBLEA GENERAL ANUAL DEL JORGC (6 maig 2024) – El resum

ASSEMBLEA GENERAL ANUAL DEL JORGC (6 maig 2024) – El resum

El 6 de maig s’ha celebrat l’Assemblea General del Col·legi Oficial de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemmòlegs de Catalunya (JORGC) a l’Auditori del Col·legi d’Agents Comercials de Barcelona (al qual el JORGC agraeix el seu suport).

A la reunió, encapçalada pel president del JORGC Àlex Riu, també hi van participar els vicepresidents David Vendrell, Rosa Tous i Carles Tubella, així com el secretari de la Junta de Govern del JORGC, Òscar Pascual, i el Director General Joan Ignasi Moreu.

Els col·legiats tenen a la seva disposició tota la documentació presentada a la web del Col·legi, a la secció Transparència: https://jorgc.org/qui-som/transparencia/.

 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A LA JUNTA DE GOVERN 2024

Un tema molt important que es va desvetllar a la reunió va ser la convocatòria d’eleccions per renovar l’actual Junta de Govern. De fet, el procés electoral ja es va iniciar el darrer dia 14, on s’ha convidat a tots els col·legiats a proposar candidatures. Un cop s’hagin validat aquestes, les eleccions se celebrarien el 17 de juliol.

L’actual president, Àlex Riu i Oró, va informar que no es presentaria i per tant va invitar al relleu en els càrrecs del Col·legi. En conseqüència, va fer un balanç de les principals fites assolides durant els seus 8 anys al càrrec. Només a tall d’exemple, es van esmentar punts tan destacats com:

 1. Economia: en aquest període, el Col·legi ha cancel·lat totalment la hipoteca sobre la seva seu i ha assolit un nivell mínim de deute bancària, amb un fons de maniobra positiu.
 2. Superació del període crític de la pandèmia, havent estat la font central d’informació i suport en la gran complexitat que es va donar en matèria de canvis legislatius, subvencions, normatives, oferint moltes webinars, creant el primer manual d’atenció i gestió del COVID de tots els sectors comercials de Catalunya, etc.
 3. Gemmologia: s’han renovat i millorat tots els equipaments, s’han negociat acords amb laboratoris com Bellerophon GemLab (pedra de color, París), HRD (diamant, Anvers), IGE; s’han renovat els informes de graduació de diamant i de pedra de color, s’ha creat el “Mini Laboratori Gemmològic” a disposició dels col·legiats…
 4. Laboratori de metalls: més de 9 milions de peces i 16.000 anàlisis de metalls preciosos, incorporació del contrast de platí, s’ha aconseguit la unanimitat entorn de l’entrada futura a la Convenció de Viena, s’ha ostentat la presidència de KRISOS (l’associació de Laboratoris de Metalls Preciosos) i s’està liderant el procés per a una futura renovació de la llei.
 5. Formació i Escola JORGC: rècord absolut d’alumnes i facturació, obtenció del Premi Nacional d’Artesania de la Generalitat de Catalunya al 2018, 5 anys seguits fent els pins dels Mestres Artesans de la Generalitat de Catalunya, etc.
 6. Promoció de la Joieria i Rellotgeria, Artesania: 8 anys de cooperació amb els Premis Gaudí de l’Acadèmia Catalana, tres anys participant al programa Eufòria de TV3, organització de l’Exposició a Igualada al 2022: Per què la Joia és Cultura, l’exposició Gioiello Devozionale a l’Escola Massana al 2023, etc.
 7. Nova web del JORGC i entrada a les principals xarxes socials (Instagram, Facebook i Linkedin).
 8. Sostenibilitat: 2 estudis sectorials, aprovació del Manifest JORGC de Sostenibilitat, espai a la web, amb guies, articles i directori d’organitzacions i proveïdors.
 9. Comerç: trobada sobre el futur del comerç joier i rellotger (2017) i Seminari Reptes de Comerç (2018).
 10. Seguretat: reducció de sinistralitat a nivells mínims, el JORGC anomenat Placa d’Honor de Seguretat Privada del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, lideratge amb l’adaptació del sector a les noves mesures de seguretat des del 2011, culminat el 2023.

 

MEMÒRIA D’ACCIONS DEL 2024

A la presentació a l’Assemblea es van destacar especialment les diverses accions realitzades a les diferents àrees d’acció del Col·legi. Alguns dels aspectes més remarcats van ser:

 • Al Laboratori de Metalls, l’important treball orientat a una modificació futura de l’actual normativa de metalls preciosos.
 • El Laboratori Gemmològic ha creat un “laboratori del Col·legiat”, amb el qual els Col·legiats poden disposar d’un ampli espectre d’equips Gemmològics.
 • L’Escola ha aconseguit xifres rècord de facturació, amb més cursos que mai.
 • La Comissió de Sostenibilitat, després d’aprovar el Manifest de Sostenibilitat JORGC, ha obert per als col·legiats nous recursos, com una guia per fer les primeres passes, llistats de proveïdors rellevants per a pràctiques sostenibles, etc.
 • En l’àmbit d’accions per a la promoció, es va destacar el gran èxit de l’exposició Gioiello Devozionale organitzada pel JORGC a l’Escola Massana, la participació a la fira Contemporània amb l’exposició La Joia Artística a Catalunya, la cooperació amb l’Acadèmia Catalana del Cinema als seus premis Gaudí, amb TV3 i el seu programa estrella Eufòria i, és clar, una nova edició dels Premis JORGC, amb el seu tradicional gran acte institucional de Sant Eloi.

Com a part dels pressupostos, es va aprovar l’actualització de les quotes col·legials en un 2 % a partir de la segona meitat del 2024, i la inversió dels actius de liquiditat del Col·legi en opcions de màxima seguretat com lletres del tresor.

Tant la memòria d’accions com el tancament econòmic i l’exercici del pressupost en curs van ser aprovats per unanimitat, amb només una abstenció. Els comptes del 2023 ja estan auditats satisfactòriament.