ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA JORGC 2021, 27 de setembre

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA JORGC 2021, 27 de setembre

 

COL·LEGI OFICIAL DE JOIERS, D’ORFEBRES, DE RELLOTGERS I DE GEMMÒLEGS DE CATALUNYA

 

DARRERA ACTUALITZACIÓ: podeu connectar-vos a l’Assemblea en streamming:

https://watchity.zoom.us/j/83502675943?pwd=OHNvZkprY0JBOFp1RHVNdWFISWRxZz09

Meeting ID: 835 0267 5943
Passcode: 736694

De conformitat amb el que disposen els Estatuts del Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, el Ple de la Junta de Govern, en sessió del dia 19 de juliol de 2021, ha acordat la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària i  Extraordinària, que se celebrarà en l’Auditori de l’edifici Banc de Sabadell, de l’Avgda. de la Diagonal nº 407 (cantonada carrer de Balmes) de Barcelona,  el dilluns  27 de setembre de 2021 , a les 11,00 hores en primera convocatòria i, si s’escau, en el mateix lloc i dia a les 11,30 hores en segona convocatòria, amb el següent

 

ORDRE DEL DIA

 

Primer.- Presentació de l’Assemblea i nomenament dels Interventors d’Acta

Segon.- Examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria de les activitats realitzades durant l’any anterior

Tercer.– Examen i aprovació, si s’escau, de l’estat econòmic de la corporació i de la liquidació del pressupost de 2020

Quart.- Examen i aprovació, si s’escau, del pressupost general que formula i proposa la Junta de Govern per a l’exercici corresponent a l’any 2021

Cinquè.- Examen i aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació dels Estatuts de la Corporació amb la finalitat de donar cobertura expressa a la possibilitat que els col·legiats puguin assistir i exercir el seu dret de vot en Juntes i Assemblees de manera telemàtica.

Sisè.– Deliberació i votació, si s’escau, de les propostes que es puguin presentar d’acord amb el previst en els Estatuts de la Corporació

Setè.- Precs i preguntes
Es convoca a tots els col·legiats/des

* Les restriccions de la COVID estableix l’aforament màxim de la sala en 30 persones. Imprescindible confirmar la vostra assistència al correu secretaria@jorgc.org.
Us confirmarem la possibilitat d’assistència virtual a la reunió amb veu però sense vot.

 

El Secretari
Òscar Pascual i Martínez

Barcelona, 13 de setembre de 2021

Nota: D’acord amb els Estatuts del Col·legi, la documentació relativa als assumptes que seran sotmesos a deliberació i, si s’escau, aprovació, de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària estarà a disposició dels col·legiats que ho demanin mitjançant sol·licitud al correu secretaria@jorgc.org.

Tags:
,