Calendari fiscal i laboral

LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE 2018

Els  terminis de presentació  de liquidacions resta com  a continuació els hi assenyalem:

FINS EL DIA 20 D’ABRIL (domiciliacions fins el 13)

 • I.V.A. Impost sobre el Valor Afegit (Model 303/310)
 • Declaració Recapitulativa d’Operacions Intracomunitàries (Model 349)
 • I.R.P.F. retenció treballadors (Model 111)
 • I.R.P.F. pagament a compte estimació directa/objectiva (Model 130/131)
 • I.R.P.F. retenció lloguers (Model 115)
 • Pagament fraccionat societats (Model 202)

DES DE EL 4 D’ABRIL FINS EL 2 DE JULIOL

 • Esborrany de la declaración de Renda 2017

DES DE EL 10 DE MAIG FINS EL 2 DE JULIOL

 • Renda i Patrimoni (Models 100/714, presentació per internet)

Amb resultat a ingressar amb domiciliació fins el 27 de juny

FINS EL 30 D’ABRIL

SOCIETATS LIMITADES/ANONIMES

 • Legalització de llibres de comerç

Per a la confecció de les declaracions els hi preguem reservin hora l’abans possible, al telèfon 932170516 Ana Medrano/Montse Carreras.

Si no sou clients i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaración s i liquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos.

MODEL 347 / 2017
DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

TERMINI DE PRESENTACIÓ: MES DE FEBRER

OPERACIONS DE MES DE 3005,06€ AMB IVA INCLÒS

SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ: TRIMESTRALITZADA

ES PRESENTARÀ UNA ÚNICA DECLARACIÓ ANUAL EN LA QUAL L’INFORMACIÓ SOBRE LES OPERACIONS REALITZADES ES PROPORCIONARÀ DESGLOSSADA TRIMESTRALMENT. I OBLIGATORIAMENT S’ INFORMARÀ L’IMPORT DE LES OPERACIONS SUPERIORS A 6000€ REBUDES EN METÀLIC

CAL RECORDAR QUE LES OPERACIONS ES CONTINUARAN DECLARANT EN EL MODEL 347 SEMPRE QUE SUPERIN ANUALMENT L’IMPORT DE 3.005,06 EUROS

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 28 DE FEBRER

LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE 2017

Els  terminis de presentació  de liquidacions resta com  a continuació els hi assenyalem:

FINS EL DIA 22 DE GENER (domiciliacions fins el 15)

 • I.V.A. Impost sobre el Valor Afegit (Model 303/310)
 • I.R.P.F. retenció lloguers(Model 115)

FINS EL 30 de GENER

 • I.V.A. Impost sobre el Valor Afegit Model 303/310 (domiciliacions fins el 25)
 • Declaració Recapitulativa d’Operacions Intracomunitàries (Model 349)
 •  I.R.P.F. pagament a compte estimació directa/objectiva Model 130/131, (domiciliacions fins el 25)
 • Resum anual I.V.A. ( Model 390)

FINS EL 31 de GENER

 • Resum anual treballadors ( Model 190)
 • Resum anual lloguers ( Model 180)
 • Resum anual lloguers ( Model 184)

Per a la confecció de les declaracions els hi preguem reservin hora l’abans possible, al telèfon 932170516 Ana Medrano/Montse Carreras.

Si no ho sou i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaración s i liquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos.