Normativa i calendaris

Vols que al Jorgc, es convertieixi en el seu assessor fiscal?

Amb la intenció d’oferir les màximes prestacions als col·legiats, us recordem que el JORGC posa al vostre abast un ampli servei de gestoria a preus molt competitius

CALENDARI FISCAL

Us adjuntem un breu recordatori del calendari fiscal i, per tant, dels terminis de presentació de liquidacions, com un servei de l’Assessoria – Gestoria Fiscal del JORGC.

Per als que siguin clients de l’Assessoria Fiscal del JORGC, els hi preguem reservin hora l’abans possible per a la confecció de les declaracions (telèfon 932170516 Ana Medrano  / Montse Carreras ).

Si no sou clients i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaración s i liquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos. La gestoria fiscal & comptable del JORGC és la única de tot Espanya especialitzada en impostos i comptes de joieries i rellotgeries, amb 20 anys d’experiència.

Podeu descarregar-vos les tarifes:

(en tots dos casos, tant si sou autònoms com empreses, hi ha dos pàgines – la 1ª és si només voleu gestoria fiscal -presentació d’impostos- i la 2ª és si a més a més voleu que us portem tota la comptabilitat)

LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE 2017

Els terminis de presentació de liquidacions resta com a continuació els hi assenyalem:

FINS EL DIA 22 DE GENER (domiciliacions fins el 15)

 • I.R.P.F. retenció treballadors(Model 111)
 • I.R.P.F. retenció lloguers(Model 115)

FINS EL 30 DE GENER

 • I.V.A. Impost sobre el Valor Afegit Model 303/310 (domiciliacions fins el 25)
 • Declaració Recapitulativa d’Operacions Intracomunitàries (Model 349)
 • I.R.P.F. pagament a compte estimació directa/objectiva Model 130/131, (domiciliacions fins el 25)
 • Resum anual I.V.A. ( Model 390)

FINS EL 31 DE GENER

 • Resum anual treballadors (Model 190)
 • Resum anual lloguers (Model 180)

MODEL 347 / 2017
DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Termini de presentació 28 DE FEBRER

MODEL 184
DECLARACIÓ INFORMATIVA DE ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

Termini de presentació 28 DE FEBRER

Per a la confecció de les declaracions els hi preguem reservin hora l’abans possible, al telèfon 932170516 Ana Medrano/Montse Carreras.

Si no ho sou i voleu conèixer les condicions perquè el JORGC us faci les vostres declaración s iliquidacions Fiscals, no dubteu en trucar-nos.

LLEI DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM
(octubre 2017 i gener 2018)

A finals d’octubre es va aprovar la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, tot i que algunes mesures no estaran disponibles fins l’1 de gener de 2018.

El nou text articula mesures dirigides a facilitar la cotització a la Seguretat Social, reduir les càrregues administratives dels professionals autònoms, afavorir la conciliació entre la vida laboral i familiar i facilitar la formació professional per a l’ocupació del col·lectiu. La següent taula resalta les novetats més importants:

CANVIS A LA FISCALITAT DE LES S.C.Ps AL 2016

Per als que teniu una SCP (Societat Civil Privada), us recordem que al 2016 la seva tributació canvia radicalment, i en general serà desfavorable:

Les societats civils amb objecte mercantil (bàsicament, que realitzin una activitat empresarial) tributen:

FINS ARA: en règim d’atribució de rendes. És a dir, cada un dels socis tributa en el seu IRPF personal (declaració de la renda) pels rendiments obtinguts per la SCP en base al seu percentatge de participació

2016: Passen a tributar pel Impost de Societat (tipus fix del 25%)

Als socis d’aquestes entitats, se’ls dóna l’opció de dissoldre si adopten l’acord en els primers 6 mesos de 2016, amb un règim especial de Ajornament. S’estableixen les següents avantatges:

 • Exempció en la modalitat d’operacions societàries d’ITP i AJD.
 • Exempció en l’IVTNU (plusvàlua municipal).
 • Ajornament a valorar el rebut.

Els socis que a partir de gener de 2016 passin a tributar per societats, que tinguin pendents d’aplicar saldos de deduccions per incentius a l’activitat econòmica, podran seguir deduint-los en els mateixos termes que venien fent-ho.

Us adjuntem un document (descarregable si esteu identificats camb la vostre clau de col·legiats) elaborat per DIGESTUM, partner jurídic-legal del Col·legi, que amplia la informació. En tot cas, tingueu en compte que encara hi ha aspectes legals que no s’han aclarit. S’espera que el ‘Ministerio de Hacienda’ emeti més endavant alguna nota aclaridora sobre aspectes confusos sobre el canvi de règim fiscal de las SCP.

Us recomanem que consulteu amb el vostre gestor o amb l’Assessoria Fiscal del JORGC (tel 93-217.05.16) ja que aquest és un tema molt important.

MESURES FOMENT TREBALL AUTÒNOM (des de octubre 2015)

El 10 d’octubre entren en vigor noves mesures per a la promoció del treball autònom:

 1. Els autònoms amb Tarifa Plana podran contractar treballadors sense perdre aquest dret
 2. La “Tarifa Plana” serà de 50 € fixes durant els 6 primers mesos (abans s’aplicava el 80% de reducció a la base mínima)
 3. Tots els aturats poden capitalitzar tota la seva prestació en un pagament únic per iniciar una activitat emprenedora (abans, els més grans de 30 anys només podien fer-ho al 60%)
 4. L’activitat com nou autònom es compatible amb la prestació per atur amb un límit de 9 mesos (abans només podien fer-ho els menors de 30 anys)
 5. Tots els autònoms que cessin en la seva activitat podran renovar la seva prestació per atur fins 5 anys després (abans era 2 anys pels més grans de 30 anys)
 6. Els autònoms econòmicament dependents (TRADE) podran ara contractar a un treballador que els substitueixi per conciliar la seva vida familiar y laboral
 7. Es manté la bonificació del 50% en la quota d’autònoms durant 18 mesos als familiars col•laboradors, i s’afegeix per als 6 següent una bonificació del 25%
 8. Els autònoms amb discapacitat tenen “Tarifa Plana” fixa de 50 € durant el primer any, i un 50% de bonificació a la quota durant els quatre anys següents

NORMATIVA ESPECÍFICA FISCAL DE METALLS PRECIOSOS: L’IVA

INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU: s’aplica a les transaccions de l’or sense elaborar o semielaborats d’or de més de 325 mil·lesimes, i de la plata, platí o paladí en brut o en forma de semielaborats. Podeu veure més informació, si ja esteu identificatas a la web com col·legiats amb el vostre nom d’usuari i clau, clicant aquí: http://www.jorgc.org/compra-venda-d-or/blog o be anant al subapartat de “Normativa i lleis”, secció de compravenda d’or.

L’OR D’INVERSIÓ: està exempte de tributar per IVA si es tracta de compra de:
– lingots de puresa superior al 99,5%
– monedes de puresa superior al 80%

 • SERVEI DE GESTORIA FISCAL

  Veure les tarifes

 • CALENDARI FISCAL I LABORAL

  Els terminis de presentació de liquidacions resta com a continuació els hi assenyalem