Preus assessoria fiscal

SERVEI DE GESTORIA FISCAL

Aquests preus inclouen NOMÉS el servei d’Assessoria Fiscal (presentació impostos).
NO inclouen el servei de Comptabilitat (veure les tarifes del punt B)

SERVEI INTEGRAT DE COMPTABILITAT I GESTORIA FISCAL

Aquests preus inclouen tots els serveis d’Assessoria Fiscal de l’anterior punt, i addicionalment tot el servei de Comptabilitat. Si es desitja, es pot escollir únicament el servei d’Assessoria Fiscal (sense comptabilitat), que són les tarifes del punt A.