Legal

Voleu patentar el vostre punxó de fabricant?

Necessiteu saber quins requeriments heu de complir per a afegir la compra-venda al vostre negoci?

Dubteu sobre si les vostres mesures de seguretat estan conformes al que reclama la llei?

Un inspector de consum ha obert un expedient contra el vostre negoci?

El JORGC us assessorarà en tots aquests casos i més, perque té la més gran experiència acumulada en temes relacionats amb la joieria, rellotgeria i gemmologia.

Us podem asessorar o gestionar àrees com:

  • Inspeccions i expedients de consum
  • Inspeccions i expedients de seguretat dels Mossos d’Esquadra
  • Normativa d’horaris comercials, ofertes comercials, preus, saldos i liquidacions…
  • Permís d’armes
  • Juntes Arbitrals
  • Sol·licitud carnets i diplomes mestres artesans
  • Contrast de metalls requerits
  • Subvencions oficials

Som experts en el sector:

A) METALLS PRECIOSOS

Llei 17/1985, regula la fabricació i comercialització d’objectes elaborats amb metalls preciosos. Obligació del doble contrast de les joies: contrast del fabricant o importador i contrast en un laboratori oficial. Veieu l’apartat de laboratori: www.jorgc.org/laboratoris/laboratori-de-metalls/resum-obligacions-legals/.

B) NORMATIVA REACH

Normativa de la Unió Europea que determina quins metalls es poden usar en joieria. Estan pràcticament prohibits el cadmi, plom i antimoni, i el niquell porta moltes restriccions. Veieu l’apartat del laboratori: www.jorgc.org/laboratoris/laboratori-de-metalls/normativa-legal/

C) MESURES SEGURETAT

Llei 23/1992 de Seguretat Privada i Reial Decret 2364/1994, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat Privada. Veieu l’apartat de seguretat: www.jorgc.org/assessoria/normativa-i-lleis/seguretat/

D) COMPRA VENDA (DIVERSES NORMATIVES)

Obligats a mantenir un llibre registre i complir certs terminis abans de posar a la venda les peces. Veieu l’apartat de Normativa i lleis, subapartat Compra-Venda d’or: www.jorgc.org/assessoria/normativa-i-lleis/compra-venda-dor/

E) PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS

Llei 10/2010. Obliga a identificar i conèixer els compradors en operacions de més de 1.000 €, i per a empreses de més de 2 milions de facturació/actius, o més de 9 empleats, a tenir un manual de prevenció de blanqueig, fer formació i passar un examen per part d’un expert intern. Veieu l’apartat de Normativa i lleis, subapartat prevenció de blanqueig de capitals: www.jorgc.org/assessoria/normativa-i-lleis/prevencio-de-blanqueig-de-capitals/