Comerç i Consum

DEVOLUCIONS DELS CONSUMIDORS

Si un consumidor entra després d’haver comprat un article i ens demana tornar el producte: li hem de tornar el diners si ens els reclama? Podem oferir-li un val descompte?

Per a poder accedir a la resposta a aquestes preguntes, cal que us identifiqueu com a col·legiats per descarregar aquest document

VENDES EN REBAIXES

S’enten per vendes en rebaixes quan els articles objecte de la mateixa s’ofereixen, en el mateix establiment en el que habitualment s’exerceix l’activitat comercial, a un preu inferior al fixat abans de l’esmentada venda.

No és venda en rebaixes la d’aquells productes no posats a la venda en condicions de preu ordinari amb anterioritat, així com la dels productes deteriorats o adquirits amb l’objectiu de ser venuts a preu inferior a l’ordinari.

Per a poder accedir a les condicions per a fer venda en rebaixes i altra informació al respecte, cal que us identifiqueu com a col·legiats.

VENDES ESPECIALS: LIQUIDACIONS

La venda en liquidació és la venda de caràcter excepcional i de finalitat extintiva de determinades existències de productes que, anunciada amb aquesta denominació o altra equivalent es produeix com a conseqüència de l’execució d’una decisió judicial o administrativa.

La pot dur a terme el comerciant o l’adquirent del negoci en algun dels casos següents:

  • Cessament total o parcial de l’activitat comercial
  • Canvi o modificació substancial de l’orientació del negoci
  • Canvi de local o realització d’obres d’importància en el mateix

I qualsevol supòsit de força major que obstaculitzi greument el normal desenvolupament de l’activitat comercial.

Per a poder accedir a les condicions per a fer venda en rebaixes i altra informació al respecte, cal que us identifiqueu com a col·legiats.

REPARACIONS DE RELLOTGERIA I JOIERIA: PROTECCIÓ DELS DRETS DEL CONSUMIDOR

Són les mesures de caràcter obligatori que han de complir tots els establiments en la confecció dels resguards de dipòsit, els pressupostos, les factures i d’altres obligacions.

Les informacions que han d’estar visibles a l’establiment i a disposició d’aquells usuaris que així ho sol·licitin.

Aquí podeu descarregar la següent informació: