Convenis sectorials

CONVENIS COL·LECTIUS APLICABLES A JOIERIA I RELLOTGERIA (COMERÇ I INDÚSTRIA SIDEROMETAL·LÚRGICA 2018-2019)

Resumim quins són els canvis a la situació dels convenis laborals que afecten el nostre sector, sigui a l’àrea de Comerç o la de fabricació (sector siderometal·lúrgic). Podeu descarregar-vos aquí els convenis i taules de cada cas:

CONVENI INDUSTRIA METALL (SIDEROMETAL·LÚRGICA)

 1. BARCELONA PROVÍNCIA: signat el 25 de juliol
  • 2018: increment salarial del 2,6 %
  • 2019: increment salarial del 2,5 %
  • Clàusula de garantia: si l’IPC 2018-2019 supera segons l’INE el 5,1 %, es compensaria la diferència a inicis del 2020.

2. LLEIDA PROVÍNCIA: publicat al Butlletí Oficial el 12 de juny

 • 2018: Increment salarial del 1,5 %
 • 2019: Increment salarial del 2,0 %
 • Clàusula de garantia: si l’IPC 2017-2018-2019 supera el 5 %, es compensaria la diferència a inicis del 2020 (amb un topall del 9 %).

CONVENI COMERÇ METALL

3. BARCELONA PROVÍNCIA: signat el 20 de juliol

 • 2018: increment salarial del 2,5 %
 • 2019: increment salarial del 2,5 %

4. GIRONA PROVÍNCIA (tot el comerç, no només el metall): Signat el 24 d’abril

 • 2018: Increment salarial del 2,0 % (excepte la paga de fidelitat, que s’augmenta un 5 %).
 • 2019: Increment salarial del 2,5 %.

 La nostra assessoria resta a la seva disposició per qualsevol assumpte relacionat amb aquest tema. Podeu contactar amb la Sra. Marisa Domínguez al telèfon 93 217 05 16 o a través del correu electrònic:
marisa.dominguez@jorgc.org