Gemmologia

Nomenclatura gemmològica

El JORGC exigeix als seus col·legiats el respecte a la correcta nomenclatura gemmològica, que té com a estàndard els “Bluebooks” de la CIBJO. El Col·legi anima a tots els professionals i empreses a orientar els consumidors i clients, usant estrictament aquesta nomenclatura en les seves vendes de peces de joieria o rellotgeria.

S’adjunta un exemple de retolació per informar als clients del compromís en el respecte terminològic, cortesia del col·legiat 0177, Sr. Carles Báguena:

Diamants

El 2015 es va aprovar la normativa ISO per donar resposta al cada cop més important pes dels diamants sintètics i dels diamants tractats. I amb ell, la preocupació de la indústria de que el consumidor sigui confós respecte al que realment compra sota la denominació “diamant”. Defineix exactament com anomenar un diamant segons els casos.

1. Diamant: A seques, sempre es referirà a diamants natural i no tractats. També es pot fer servir la nomenclatura “diamant natural”.

2. Diamant tractat: S’usarà per diamants que hagin estat manipulats de qualsevol manera (excepte, òbviament, el tallat, polit i neteja). No és acceptable la nomenclatura “diamant natural tractat”.

Pot complementar-se amb una descripció no ambigua i sense abreviatures, dels tractaments usats. Els tractaments que s’han d’indicar són:

  • Recobriment
  • Farcit de fractures
  • HPHT
  • Irradiació
  • Templat/recuit
  • Perforació làser
  • Colorejat
  • Vernissat

3. Diamant sintètic/Diamant creat o desenvolupat a laboratori: Diamant d’origen artificial. No s’accepta l’abreviatura “lab” per laboratori. No es poden substituir parts de la definició per abreviatures, i no s’accepten adjectius com “natural”, “genuí”, “autèntic”, “cultivat”, etc.

Us adjuntem la normativa completa en el fitxer adjunt:

GEMMES MODIFICADES

S’adjunta informació al respecte en pdf.