Metalls preciosos

LABORATORI DE METALLS. QUÈ ÉS?

És el laboratori del Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, facultat per la Generalitat de Catalunya per dur a terme l’anàlisi i consegüent contrastació de garantia d’objectes fabricats amb metalls preciosos, certificant que aquests compleixen amb la normativa legal que li és d’aplicació. Per tal de determinar la “llei” de l’aliatge dels objectes fabricats amb metalls preciosos un cop realitzades les anàlisis corresponents i marcar els objectes que es destinin al tràfic comercial en l’interior del país.

Lleis oficials:

 • Platí: 950 mil·lèsimes
 • Or primera llei: 750 mil·lèsimes
 • Or segona llei: 585 mil·lèsimes
 • Plata primera llei: 925 mil·lèsimes
 • Plata segona llei. 800 mil·lèsimes

El Laboratori del Col·legi Oficial de Joiers té assignat el senyal C-2 als seus punxons de garantia.

PER QUÈ EL NOSTRE LABORATORI?

Descobreix tots els avantatges de treballar amb nosaltres

COM ES FA?

Els fabricants

 1. Han de portar les peces al Laboratori ja marcades (punxonades) amb el contrast d’origen, és a dir amb el punxó de fabricant.

Els importadors de gènere no comunitari

 1. Els paquets de mercaderia s’hauran de:
  1. Lliurar sense que hagin estat oberts.
  2. Acompanyar del DUA, CONDUCE i fotocòpia de la factura on haurà de constar-hi el tipus de metall, el pes i el nombre de peces.
 2. Un cop marcades les peces amb el contrast de garantia, l’importador haurà de punxonar-les amb la seva marca d’origen.

Els importadors de gènere comunitari

 1. La mercaderia s’haurà de lliurar amb la factura on haurà de constar-hi el tipus de metall, el pes i el nombre de peces.
 2. Un cop marcades les peces amb el contrast de garantia, l’importador haurà de punxonar-les amb la seva marca d’origen.

TARIFES DEL LABORATORI

Col·legiats No col·legiats
CONTRAST OR* O PLATÍ Sense empaquetar individualment 0,108 € / g 0,131 € / g
Empaquetat (pes mínim 3 g) 0,186 € / g 0,237 € / g
CONTRAST PLATA Sense empaquetar individualment 0,031 € / g 0,042 € / g
Empaquetat (pes mínim 4 g) 0,050 € / g 0,067 € / g
Anàlisi Or* 35 € / unitat 55 € / unitat
Anàlisi Plata 31 € / unitat 49 € / unitat
Contrast d’importador o fabricant 0,066 € / peça 0,088 € / peça
Etiquetes 0,043 € / peça 0,059 € / peça
Despeses de gestió/tràmits 22 € / unitat 53 € / unitat
Fluorescència de RX / Platí 70 € / peça 91 € / peça

(*) Preus no aplicables a l’analítica d’or fi

col·legiats No col·legiats
CONTRAST
OR*
O PLATÍ
Sense
empaquetar
individualment
0,098
€ / gr.
0,116
€ / gr.
empaquetar
(pes minim 3 gr)
0,168
€ / gr.
0,207
€ / gr.
CONTRAST
PLATA
Sense
empaquetar
0,026
€ / gr.
0,035
€ / gr.
Empaquetat
(pes minim 4 gr)
0,043
€ / gr.
0,056
€ / gr.
Anàlisi Or 30
€ / unitat
47
€ / unitat
Anàlisi
Plata
28
€ / unitat
45
€ / unitat
Contrast
d’importador
o fabricant
0.058
€ / peça
0.070
€ / peça
Etiquetes 0.030
€ / peça
0.040
€ / peça
Despeses de
gestió/tràmits
20
€ / unitat
40
€ / unitat
Fluorescència
de RX / Platí
60
€ / peça
80
€ / peça
 

 

Proves
alliberament
níquel

ANÀLISI BÀSIC
(làmina metall
en brut o peces
sense recobriment)
169,80 €
ANÁLISI COMPLEX
(peces amb recobriment)
– Assaig
corrosió i abrasió
– Peces de superfície
complexa: calcul
superfícies
169,80 € +:

122,90 €

45 €

(*) Preus no aplicables a la analítica d’or fi

ON ES FA?

Laboratori Oficial C-2
Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya
Sant Elies, 11-19 Apartaments del 72 al 79 (entrada per Brusi, 45)
08006 Barcelona
Tel. 93 217 05 16
Fax 93 415 20 92
Adreça electrònica: laboratori@jorgc.org

Horari:

De dilluns a divendres de 9 a 14h

Horari d’estiu

De l’1 de juliol al 31 agost
De dilluns a divendres de 8 a 14h

Tancat per vacances durant tres setmanes d’agost. Consultar dies d’obertura.

METODOLOGIA I TÈCNIQUES

COPELACIÓ: únic mètode legalment admès a Espanya per a determinar la llei de l’or. Requereix de disposar d’una mostra d’or de la fosa utilitzada a la peça, o alternativament tallar una petita quantitat d’or (1,2 gr) d’alguna de les peces a analitzar.

POTENCIOMETRIA: mètode legalment admès a Espanya per a determinar la llei de la plata.

FLUORESCÈNCIA: mètode no destructiu basat en aparells de Rajos-X, que determinen no només els percentatges de metall preciós sinó el de la resta de components presents. Especialment útil per a detectar la presència de metalls potencialment tòxics, no permesos o amb límits molt estrictes (níquel, cadmi, antimoni…) segons es defineix per la normativa europea REACH. No és un mètode legalment admès per a determinar la llei de l’or, però sí que permet reduir el nombre de peces que cal dedicar a l’anàlisi.

NORMATIVA DE CONTRAST

Per a més facilitat, des d’aquesta mateixa web, podeu descarregar aquesta informació

OBSERVACIONS

Si l’anàlisi es sol·licita únicament als efectes informatius, s’expedirà el certificat adient però no es marcaran les peces amb cap contrast.

Per facilitar el procés de l’anàlisi, és recomanable portar la peça sense acabar i deixant-la “colada” per poder treure la mostra.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’ACREDITAR AL SOL·LICITAR PER PRIMERA VEGADA ELS SERVEIS DEL LABORATORI:

Els importadors de gènere no comunitari

 1. Els paquets de mercaderia s’hauran de:
  1. Lliurar sense que hagin estat oberts.
  2. Acompanyar del DUA, CONDUCE i fotocòpia de la factura on haurà de constar-hi el tipus de metall, el pes i el nombre de peces.
 2. Un cop marcades les peces amb el contrast de garantia, l’importador haurà de punxonar-les amb la seva marca d’origen.

Importadors:

 • Fotocòpia del registre de marca d’origen d’importador
 • Fotocòpia de l’IAE de l’activitat