Sistema de Denúncies per Internet

SISTEMA DE DENÚNCIES PER INTERNET

Existeix un procediment molt més àgil per a denunciar furts o danys petits als Mossos d’Esquadra, que consisteix en presentar la denúncia a través d’internet.

Aquest sistema es pot fer servir en cas de petits robatoris en vivendes, establiments o vehicles, sempre i quan no hagi hagut violència física cap a les persones. Tampoc es pot denunciar per aquest sistema cap fet en què la víctima hagi vist Els autors o estigui en condicions d’identificar-los:

  1. Entreu a la pàgina de denúncies per internet: https://denuncies.dgp.interior.gencat.cat/denuncies/ipLock.do.
  2. Ompliu el formulari.
  3. La denúncia estarà disponible perquè la signeu a la comissaria que escolliu quan acabeu la introducció de les dades tot indicant-ne la referència. Perquè la denúncia tingui eficàcia jurídica, cal que en signeu una còpia dins de les 72 hores següents a la seva tramesa a la comissaria escollida.

Aquest sistema permet una rapidesa de resposta molt superior a l’habitual, i evitar les llargues cues (que poden arribar a hores) que es poden donar a les oficines dels Mossos d’Esquadra.