Ús d’espais

ESPAIS JORGC A DISPOSICIÓ DELS COL·LEGIATS

A les seccions següents d’aquest apartat podeu veure quins són aquests espais per valorar si poden ser-vos d’utilitat.

DESPATXOS, SALES I AULES