Ús d’espais

ESPAIS JORGC A DISPOSICIÓ DELS COL·LEGIATS

A les seccions següents d’aquest apartat  podeu veure quins són aquests espais per a veure si poden ser-vos d’utilitat.

DESPATXOS, SALES i AULES