BANC SABADELL: SIMULADOR D’AJUTS DIRECTES COVID DEL GOVERN ESPANYOL

BANC SABADELL: SIMULADOR D’AJUTS DIRECTES COVID DEL GOVERN ESPANYOL

El Banc de Sabadell, partner institucional bancari del Col·legi, ha desenvolupat un simulador per a que empreses i autònoms demanin els ajuts directes no reemborsables per COVID del Govern d’Espanya.

A la pàgina https://newsletters.bancsabadell.com/ayudas-directas s’informa en detall d’aquests ajuts i es pot accedir a aquest simulador. També podeu fer-ho clicant aquí:

 SIMULADOR BANC SABADELL AJUSTS DIRECTES COVID                                                  

Podeu descarregar-vos la informació en castellà i en català:

icon Ajuts directes COVID de l’Estat – Banc Sabadell (53.96 kB)    icon Ayudas directas COVID del Estado – Banco Sabadell (52.18 kB)

 

AJUTS DIRECTES DE L’ESTAT DE LA LÍNEA COVID
a) Beneficiaris: empreses i autònoms amb una reducció de vendes al 2020 del 30% respecte al 2019, i que no tinguessin pèrdues al 2019

b) Import dels ajuts:

• Autònoms en règim d’IRPF: fins a 3.000€.
• Professionals en règim d’IRPF i empreses amb fins a 10 treballadors: import equivalent al 40% de la caiguda que superi el 30%. Mín. 4.000€ – màx. 200.000€.
• Professionals en règim d’IRPF i empreses amb més de 10 treballadors: import equivalent al 20% de la caiguda que superi el 30%. Mín. 4.000€ – màx. 200.000

c) Finalitat: pagament de deutes generats entre març de 2020 – maig de 2021 procedents de contractes anteriors al 13 de març de 2021 (proveïdors, reducció de deute bancari, costos fixos)

 

El Banc Sabadell us planteja un ampli conjunt de serveis, productes i avantatges, que podeu veure a la web del JORGC clicant aquí:

• TPV competitius i servei Kelvin Retail d’anàlisi de rendibilitat a través de les vendes TPV
• Comptes Expansió Negocis PRO i Plus PRO, Compte Expansió Empreses
• Solucions de finançament (Leasing, pòlissa a 1 any, préstec hipotecari, préstec professional per a compra d’equipament, préstec inici per a nous projectes)
• Solucions de inversió (compte Estalvi Expansió, Pla Estalvi, Fons Inversió, Sabadell eBorsa, Plans Personalitzats de Futur)
• Targetes, autorenting, etc.

Podeu contactar directament amb el Banc Sabadell a les seves oficines o el telèfon 900 500 170.