Calendari fiscal 4T 2022

Calendari fiscal 4T 2022

Els terminis de presentació de liquidacions resten com a continuació els hi assenyalem:

FINS EL DIA 20 DE GENER (domiciliacions fins el 13):

  • IRPF retenció treballadors (Model 111)
  • IRPF retenció lloguers (Model 115)

 

FINS EL DIA 30 DE GENER

  • IVA Impost sobre el Valor Afegit Model 303/310 (domiciliacions fins el 25)
  • Declaració Recapitulativa d’Operacions Intracomunitàries (Model 349)
  • IRPF pagament a compte estimació directa/objectiva. Model 130/131 (domiciliacions fins el 25)
  • Resum anual IVA (Model 390)

 

FINS EL DIA 31 DE GENER

  • Resum anual treballadors (Model 190)
  • Resum anual lloguers (Model 180)

 

MODEL 347 – 2022

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Termini de presentació: 28 de febrer

 

MODEL 543 – 2022

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE LES ADQUISICIONS D’OBJECTES D’ART, ANTIGUITATS I JOIES, SUSCEPTIBLES DE TRIBUTAR PER L’IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURÍDIQUES

Termini de presentació: de l’1 al 31 de març

 

MODEL 184

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

Termini de presentació: 31 de gener

 

Per a la confecció de les declaracions, els hi preguem que enviïn la documentació tan aviat com sigui possible als emails  ana.medrano@jorgc.org / merce.castan@jorgc.org (Ana Medrano/Mercè Castan).

Tags:
, ,