CALENDARI FISCAL I D’IMPOSTOS – QUART TRIMESTRE 2021

CALENDARI FISCAL I D’IMPOSTOS – QUART TRIMESTRE 2021

Els terminis de presentació de liquidacions són els següents:

FINS EL DIA 20 DE GENER (domiciliacions fins el 14)

 • I.R.P.F. retenció treballadors(Model 111)
 • I.R.P.F. retenció lloguers(Model 115)

FINS 31 de GENER

 • I.V.A. Impost sobre el Valor Afegit Model 303/310/369 (domiciliacions fins el 25). eL 369 està en referència del 303 i fa referència a la nova FINESTRETA ÚNICA que afecta als clients que venen ONLINE a altres països de la Unió Europea.
 • Declaració Recapitulativa d’Operacions Intracomunitàries (Model 349)
 • I.R.P.F. pagament a compte estimació directa/objectiva. Model 130/131/123 (domiciliacions fins el 25)
 • Resum anual I.V.A. (Model 390)

FINS 31 DE GENER

 • Resum anual treballadors (Model 190)
 • Resum anual lloguers (Model 180)

 

MODEL 347 – 2021: DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Termini de presentació: 28 DE FEBRER

 

MODEL 543 – 2021: DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE LES ADQUISICIONS D’OBJECTES D’ART, ANTIGUITATS I JOIES, SUSCEPTIBLES DE TRIBUTAR PER L’IMPOST SOBRE ACTIUS NO PRODUCTIUS DE LES PERSONES JURIDIQUES

Termini de presentació: del 1 al 31 de MARÇ

 

MODEL 184: DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

Termini de presentació: 31 DE GENER

 

Per a clients de la Gestoria Fiscal:

Per a la confecció de les declaracions els hi preguem que ho facin amb cita prèvia de forma presencial trucant al 93 217 05 16, o ens enviïn la documentació com més aviat millor als e-mails ana.medrano@jorgc.org / merce.castan@jorgc.org, utilitzant el document excel plantilla impostos.

 

Per a col·legiats no clients de la Gestoria Fiscal:
Si esteu interessats en que el Col·legi us faci la gestoria fiscal, demaneu un pressupost clicant aquí.

 • 6 primers mesos gratuïts
 • Única gestoria d’Espanya especialitzada al sector
 • 20 anys d’experiència
Tags:
, ,