CALENDARI FISCAL: LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE 2023

CALENDARI FISCAL: LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE 2023

Els terminis de presentació de liquidacions resten com a continuació els hi assenyalem:

 

FINS EL DIA 20 D’ABRIL (domiciliacions fins el 14):

  • IVA Impost sobre el Valor Afegit (Model 303/310/369/309)
  • Declaració Recapitulativa d’Operacions Intracomunitàries (Model 349)
  • IRPF Retenció treballadors (Model 111)
  • IRPF Pagament a compte estimació directa/objectiva (Model 130/131)
  • IRPF Retenció lloguers (Model 115)
  • Pagament fraccionat societats (Model 202)

 

DES DE L’11 D’ABRIL FINS EL 30 DE JUNY

  • Renda i Patrimoni (Models 100/714, presentació per internet)

Amb resultat a ingressar amb domiciliació fins el 26 de juny.

 

FINS EL 30 D’ABRIL

SOCIETATS LIMITADES/ANÒNIMES

  • Legalització de llibres de comerç

 

Per a la confecció de les declaracions, els hi preguem que ens enviïn la documentació tan aviat com sigui possible als correus electrònics ana.medrano@jorgc.orgmerce.castan@jorgc.org (Ana Medrano i Mercè Castan).

Tags:
, ,