CALENDARI FISCAL: LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022

CALENDARI FISCAL: LIQUIDACIONS CORRESPONENTS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022

Els terminis de presentació de liquidacions resten com a continuació els hi assenyalem:

FINS EL DIA 20 D’ABRIL (domiciliacions fins el 14):

  • IVA Impost sobre el Valor Afegit (Model 303/310/369/309)
  • Declaració Recapitulativa d’Operacions Intracomunitàries (Model 349)
  • IRPF retenció treballadors (Model 111)
  • IRPF pagament a compte estimació directa/objectiva (Model 130/131)
  • IRPF retenció lloguers (Model 115)
  • Pagament fraccionat societats (Model 202)

 

DES DEL 7 D’ABRIL FINS EL 30 DE JUNY:

  • Renda i Patrimoni (Models 100/714, presentació per internet)

Amb resultat a ingressar amb domiciliació fins el 27 de juny.

 

 FINS EL 30 D’ABRIL:

SOCIETATS LIMITADES/ANÒNIMES

  • Legalització de llibres de comerç

 

Per a la confecció de les declaracions, els hi preguem que ens enviïn la documentació tan aviat com sigui possible, als correus electrònics ana.medrano@jorgc.org (Ana Medrano) o merce.castan@jorgc.org (Mercè Castan).

Tags:
, ,