Ajuts i Subvencions

Us informem que el Departament d'Empresa i Treball (Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral) ha publicat recentment un ajut per tal de fomentar la contractació indefinida de persones treballadores en situació d'atur per part dels autònoms/es que no tenen cap...