Gestoria

Els terminis de presentació de liquidacions resten com a continuació els hi assenyalem: FINS EL DIA 20 DE GENER (domiciliacions fins el 13): IRPF retenció treballadors (Model 111) IRPF retenció lloguers (Model 115)   FINS EL DIA 30 DE GENER IVA Impost sobre el Valor Afegit Model 303/310...

En aquesta notícia trobareu un resum fet per l'assessor laboralista del Col·legi, Sr. Jordi Solé, del gabinet Solé i Vazquez, dels principals canvis que introdueix la Reforma Laboral. Aquests canvis són els recollits pel "Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la...