Gestoria

En aquesta notícia trobareu un resum fet per l'assessor laboralista del Col·legi, Sr. Jordi Solé, del gabinet Solé i Vazquez, dels principals canvis que introdueix la Reforma Laboral. Aquests canvis són els recollits pel "Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la...