Condicions de Contractació

CONDICIONS GENERALS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

• Els anuncis s’han d’ajustar a la legislació vigent, no responsabilitzant el col·legi del contingut ni eficàcia dels mateixos.
• Quan una campanya pateixi una incidència, l’abonament s’efectuarà repetint les impressions emeses erròniament, sempre que el client indiqui i acrediti els errors o omissions contingudes, en un termini de 30 dies des de la publicació.
• Els formats que no encaixin amb les especificacions de la present tarifa es facturaran segons consulta prèvia al nostre departament Comercial.
• Es declina qualsevol responsabilitat sobre el bon fi de les rectificacions comunicades per telèfon.
• Totes les factures estaran subjectes a l’IVA i impostos corresponents.
• Es facturarà recàrrec per excés de pes de les creativitats.
• Quantes incidències sorgissin estan sotmeses a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona amb l’expressa renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

ENTREGA DE MATERIAL

Termini límit per a la recepció de material:
• Creativitats estàndard: 24 hores mínim abans de l’inici de la campanya.
• Enviament de materials al correu electrònic: atencio.colegiat@jorgc.org

FORMATS ADMESOS

• Mides del bàner: 627 x 177
• Format jpg o png
• Pes: quant menys millor, 300 kb màxim

JORGC

Per impulsar el teu negoci