CONVENI LABORAL DE LA INDÚSTRIA DEL METALL A BARCELONA 2022-2023-2024

CONVENI LABORAL DE LA INDÚSTRIA DEL METALL A BARCELONA 2022-2023-2024

A mitjans de gener s’ha publicat el Conveni Col·lectiu de la Indústria del Metall de la província de Barcelona per als anys 2022 a 2024. El podeu descarregar, amb les taules i annexes salarials, clicant aquí: Conveni Siderometal·lúrgic.

JORNADA LABORAL: es manté en 1.750 hores

INCREMENTS SALARIALS:
• 2022: 4,2 % (*)
• 2023: 3,9 %
• 2024: 3,9 %

(*) Nota: aquest 4,2 % és diferent al 4 % que ja es va aplicar l’any passat. Aquest darrer 4 % va ser la regularització que es va haver de fer pels anys 2020 i 2021, que fixava una revisió per compensar els increments inicialment previstos (2020: +0,8 %. 2021: +1,2 %) respecte la inflació real (2020: -0,5 %, 2021: +6,5 %).

Recordem l’exigible del compliment del Conveni en quant als aspectes salarials en les quantitats i conceptes que es recullen en les corresponents taules salarials.

Degut al temps passat des de la darrera actualització de les taules salarials, s’hauran generat endarreriments de salaris, que s’han d’abonar com a màxim un mes després de la seva publicació al BOP.

L’assessoria laboral del Col·legi resta a la vostra disposició per qualsevol dubte (Sra. Marisa Domínguez, tel 93 217 05 16, marisa.dominguez@jorgc.org).

Tags:
,