CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA JORGC – 27 JUNY 2022

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA JORGC – 27 JUNY 2022

De conformitat amb el que disposen els Estatuts del Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, el Ple de la Junta de Govern, en sessió del dia 9 de maig de 2022, ha acordat la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà en l’Auditori de l’edifici del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona, del carrer de Casp nº 130  de Barcelona (cantonada carrer de Nàpols),  el dilluns  27 de juny de 2022, a les 11,00 hores en primera convocatòria i, si s’escau, en el mateix lloc i dia a les 11,30 hores en segona convocatòria, amb el següent ordre del dia:

Primer.- Presentació de l’Assemblea i nomenament dels Interventors d’Acta

Segon.- Examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria de les activitats realitzades durant l’any anterior

Tercer.– Examen i aprovació, si s’escau, de l’estat econòmic de la corporació i de la liquidació del pressupost de 2021

Quart.- Examen i aprovació, si s’escau, del pressupost general que formula i proposa la Junta de Govern per a l’exercici corresponent a l’any 2022

Cinquè.- Deliberació i votació, si s’escau, de les propostes que es puguin presentar d’acord amb el previst en els Estatuts de la Corporació

Sisè.- Precs i preguntes

Es convoca a tots els col·legiats/des.

 

ASSISTÈNCIA ONLINE:

Topic: Assemblea JORGC
https://us06web.zoom.us/j/88179753214?pwd=T2ZTK01qaFdwVDVUdm5KY3VVdjU3Zz09

Meeting ID: 881 7975 3214
Passcode: 024575

 

Nota: D’acord amb els Estatuts del Col·legi, la documentació relativa als assumptes que seran sotmesos a deliberació i, si s’escau, aprovació, de l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària, estarà a disposició dels col·legiats que ho demanin mitjançant sol·licitud al correu secretaria@jorgc.org

Tags: