CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A LA REACTIVACIÓ D’ESTABLIMENTS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER DONAR SUPORT A LA REACTIVACIÓ D’ESTABLIMENTS DE LA CIUTAT DE BARCELONA

TERMINI: fins el 30 de juliol de 2021
 

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’activitats comercials, de serveis, restauració, oci nocturn i allotjament turístic en establiments en planta baixa i/o a peu de carrer de la trama urbana de la ciutat de Barcelona.
Despeses subvencionables: Inversions/manteniment realitzades en el període comprés entre la data d’inici de l’estat d’alarma 14 de març de 2020 i fins el 31 de desembre de 2021.

  • Millores de les instal·lacions
  • Adaptació de les instal·lacions al context de la COVID-19
  • Millores de digitalització
  • Millores d’accessibilitat
  • Millores d’eficiència energètica i sostenibilitat

Quantia de la subvenció:

Establiments comercials i de serveis en general, en planta baixa o a peu de carrer:

A1: subvenció de 1.000 euros per a establiments de menys de 150m2 que hagin fet o tinguin previst fer una despesa d’inversió igual o superior a 2.000 euros
A2: subvenció de 1.500 euros per a establiments de més de 150m2 que hagin fet o tinguin previst fer una despesa d’inversió igual o superior a 3.000 euros.

Sol·licitud i documentació a adjuntar:  Bases, convocatòria i formulari de sol·licitud

Enllaç tràmit sol·licitud OFICINA VIRTUAL DE TRÀMITS AJUNTAMENT DE BARCELONA

El criteri per determinar l’atorgament de la subvenció serà per ordre cronològic de presentació de sol·licituds, fins esgotar la partida pressupostària. Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.