DIPLOMES MESTRE ARTESÀ 2023 I CARNET D’ARTESÀ

DIPLOMES MESTRE ARTESÀ 2023 I CARNET D’ARTESÀ

DIPLOMA MESTRE ARTESÀ
Fins el 28 de setembre de 2023

Els artesans que ho vulguin poden demanar el seu DIPLOMA DE MESTRE ARTESÀ de la Generalitat (modalitat professional o divulgatiu).

És condició essencial haver exercit més de 20 anys l’ofici i presentar tres cartes de recomanació de Mestres Artesans/anes de l’ofici. En el cas de la modalitat professional, a més a més cal exercir l’ofici en taller (propi o d’altri).

Requeriment i documentació a presentar a la web del CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya). Cal dir que els darrers anys els diplomes s’han atorgat amb un caire molt restrictiu i limitat.

 

CARNET D’ARTESÀ

Recordem que el carnet d’artesà es pot sol·licitar en qualsevol moment, no hi ha terminis. Ho poden sol·licitar les persones que:
• Desenvolupin l’activitat artesanal dins l’àmbit territorial de Catalunya.
• Demostrin el domini d’un ofici inclòs en el Repertori de famílies d’oficis artesans.
• L’hagin exercit durant un mínim de dos anys.

Requeriment i documentació a presentar a la web del CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya).
Així mateix, podeu sol·licitar el Distintiu de producte D’Artesania (D’A).

 

El JORGC pot assessorar-vos i ajudar-vos, gratuïtament, en aquestes sol·licituds i/o altres acreditacions d’artesania: contacteu amb la Sra. Montse Sánchez, telèfon 93 217 05 16 o montse.sanchez@jorgc.org.