El IVA de les vendes a distància a la UE – “la finestreta única”

El IVA de les vendes a distància a la UE – “la finestreta única”

A partir del 1 de juliol de 2021, la “finestreta única”  (tècnicament el “One Stop Shop”, OSS) passa a regular el IVA de les vendes d’empreses i professionals a particulars consumidors finals que tinguin lloc a altres països de la UE, incloent les vendes a distància.

Aquesta nova modalitat de declaració de IVA afecta tant a les vendes de les pròpies pàgines web com a les que es realitzen a través de les considerades “interface” (en altres paraules, els portals de e-commerce com Amazon, Aliexpress, eBay, etc, que passen a ser únicament intermediàries).

A la pràctica, el venedor distància haurà de repercutir IVA en destinació en el moment que superi el llindar dels 10.000 € (ja computable en el 2020) per a tota la U.E.

 

Finalitat

L’alta a la “finestreta única del IVA” (OSS, One Stop Shop) cerca evitar que les empreses no hagin de donar-se d’alta en cada estat membre de la U.E. Amb aquesta declaració única, l’Estat Espanyol serà que pagui el IVA a la resta de països de la Unió.

 

Passes per a la seva aplicació

a) Donar-se d’alta amb el formulari 035 a l’Agència Tributària per poder operar amb la finestreta única (OSS).

b) Un cop aprovada l’alta, l’Agència Tributària us assignarà un número  de registre. Si feu vendes online a través de les “interfaces”, li haureu de proporcionar aquest número.

c) Quan l’empresa vengui a consumidors particulars d’altres estats de la U.E. s haurà de facturar amb el tipus d’IVA corresponent a país de destinació (no hi ha la possibilitat de repercutir IVA en origen).

Per accedir a la llista dels tipus d’IVA comunitaris de cada país, podeu fer-ho a través de la web de la Comissió Europea: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html.

d) Cada trimestre aquestes operacions s’hauran de declarar el model 369, que és un model d’ingrés. Si s’està obligat, l’obligació de presentació continua existint fins el proper exercici tot i que les vendes caiguin per sota dels 10.000 si en algun moment les vendes passen a ser inferiors a 10.000 €

  • no es poden incloure factures a deduir
  • no es te en compte en el model 303 habitual en les operacions interiors…
  • …però s’ha de declarar la base imposable a la casella 120 de l’esmentat model; l’empresa està obligada a presentar el model 368 cada trimestre (encara que la xifra passes a ser inferior als 10.000 €)
  • si el proper exercici tornés  a quedar per sota del lindar en el següent exercici, podria donar-se de baixa.

 

IMPORTANT: Encara hi ha molts dubtes sobre el procediment i el funcionament; les assessores del Col·legi en la seva visita a l’AEAT van ser informades que els mateixos integrants de l’administració no tenien clar l’aplicació del nou sistema.