Manifest

Manifest sobre sostenibilitat del JORGC – Febrer 2022

(el quan i perquè del manifest)

En un món cada cop més exigent i danyat, és responsabilitat de tots comprometre’ns a aplicar bones pràctiques en tot allò que ens envolta i tot allò que fem. La sostenibilitat engloba tres grans capítols: l’àmbit social, el mediambiental i el de bon govern, i és un camí que totes les organitzacions, petites i grans, hem de seguir sense dubtes.

 

El Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs (JORGC), amb la nova junta constituïda a l’any 2020, declara públicament el seu compromís per ajudar als seus membres col·legiats a dur a terme la seva activitat professional basant-se en determinats criteris ètics que permetin un desenvolupament sostenible del nostre sector.

 

En línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per les Nacions Unides, el JORGC creu que els joiers, rellotgers, orfebres i gemmòlegs que desenvolupen la seva activitat professional col·legiada poden incidir encara molt més positivament en la societat del que ho han anat fent fins ara.

(les circumstàncies passades i presents)

La societat actual s’està conscienciant de la necessitat d’interactuar amb el seu entorn de manera justa i mesurada. Sovint, aquesta presa de consciència és fruit de situacions tant convulses com les que estem vivint ara mateix. És possible que res torni a ser com abans però també estem segurs que al nostre sector, sempre tant lligat al valor, no tant sols de les coses, sinó també dels sentiments i de les emocions, se li està obrint un nou horitzó ple de possibilitats.

(el futur i les grans oportunitats)

Després del sondeig fet pel JORGC sobre el posicionament dels seus col·legiats i agents vinculats al sector respecte als valors ètics i mediambientals, creiem que el Col·legi ha d’impulsar i liderar la transició cap a una activitat econòmica que tingui a TOTES les persones com a últimes beneficiàries.

 

Cal aconseguir que els béns i serveis que dispensem a la societat tinguin com a mínim un impacte neutre al medi i en les persones en general. I encara més, creiem fermament que aquests béns i serveis que dispensem poden fins i tot incidir amb un balanç positiu a la societat.

 

És per això que aquesta junta es compromet a impulsar un seguit de canvis per tal de facilitar aquesta transició i aconseguir una percepció de la nostra activitat econòmica cada cop més positiva.

 

Ens proposem publicar i difondre informació pràctica de totes les opcions existents ara mateix pel que fa a organitzacions, proveïdors i recursos que permetin dur a terme la nostra activitat seguint criteris d’ètica i transparència. També a estimular la col·laboració entre les persones i organitzacions que formen part del JORGC i de tot el sector en general.

 

Creiem que ara mateix se’ns presenta la gran oportunitat per seguir treballant i aportar més valor que mai a la nostra cadena formada per productors, fabricants, comerciants, clients i a la societat en general.

PODEU CONSULTAR L’ENQUESTA DE SOSTENIBILITAT DEL 2021 CLICANT AQUÍ: VALORACIÓ I US DE LA SOSTENIBILITAT EN JOIERIA I RELLOTGERIA 2021