Organitzacions i Acreditacions

ARM Alliance for Responsible Mining

Iniciativa global que va néixer el 2004 amb l'objectiu de transformar la mineria artesanal i de petita escala (MAPE) en una activitat social i ambientalment responsable que millori la qualitat de vida dels miners artesanals i el seu entorn.

https://www.responsiblemines.org

Responsables de les certificacions:

Fairmined

Certificat de comerç just per a l'or i argent procedent de la mineria artesanal i de petita escala, inclosos els metalls preciosos associats.

https://fairmined.org/es/

Ethical Making Resource

Web escocesa amb informació sobre joieria responsable, que comparteix informació sobre pràctiques responsables i sostenibles, desenvolupada per The Scottish Goldsmiths.

https://ethicalmaking.org/

Fairtrade

Sistema Internacional del 1997 amb el propòsit d'assegurar mitjans de vida millors i sostenibles per a tots els agricultors i treballadors, protegint alhora la sostenibilitat del planeta. La certificació sostenible de productes de Comerç Just més fiable i reconeguda del món.

https://fairtrade.es/es/

Responsables de les certificacions:

Fairtrade

Certificat de comerç just per a l'or i argent procedent de la mineria artesanal i de petita escala, inclosos els metalls preciosos associats.

https://www.fairtrade.es/empresas/certificacion-fairtrade/

International Council on Mining and Metals (“ICMM”)

Responsable d’un marc de desenvolupament sostenible basat en uns principis de la mineria que defineixen els requisits ambientals, socials i de governança dels seus membres. Els Principis Miners busquen maximitzar els beneficis de la indústria per a les comunitats d'acollida, alhora que minimitzen els impactes negatius per a la societat.

https://www.icmm.com/

London Bullion Market Association (LBMA)

Impulsors del “Responsible Sourcing Programme” (Subministrament Responsable de l’or), amb l’objectiu d’assegurar la millora contínua de les pràctiques empresarials de proveïment responsable.

https://www.lbma.org.uk/responsible-sourcing

Mining Association of Canada

Responsable del programa “Towards Sustainable Mining” (TSM – “Cap a una Mineria Sostenible), estàndard de sostenibilitat reconegut mundialment que dóna suport a les empreses mineres en la gestió dels riscos ambientals i socials clau.

https://mining.ca/towards-sustainable-mining/

Origen. Gold for future

Col·lectiu nacional de professionals de la joieria compromesos amb la joieria responsable.

https://origengoldforfuture.org/en/home/

Responsible Jewellery Council (RJC)

La principal organització mundial d'establiment d'estàndards de sostenibilitat per a la indústria de la joieria i la rellotgeria.

https://www.responsiblejewellery.com/

Responsables de les certificacions:

CoC (Chain of Custody)

Cadena de Custòdia que documenta de forma seqüencial la custòdia del material joier en totes les etapes, des de la mina als punts de venda.

https://responsiblejewellery.com/standards/chain-of-custody-2017/
Certificació del Codi de Pràctiques RJC

L'únic estàndard de la indústria que cobreix tota la cadena de subministrament de joies i rellotges, permetent ser un membre certificat de la RJC.

https://responsiblejewellery.com/standards/code-of-practices-2019/

Responsible Minerals Initiative

L'RMI defineix estàndards per a foneries i refinadors que participen en el Procés d'Assegurament Responsable de Minerals (RMAP - Responsible Minerals Assurance Process).

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/

World Gold Council

Format el 1987 per algunes de les empreses mineres més avançades del món, per millorar la comprensió del mercat de l'or. Creador dels “Responsible Gold Mining Principles” (Principis de Mineria d'Or Responsable) i “World Gold Council Conflict-Free Gold Standard” (Estàndard d'or lliure de conflictes del WGC). La conformitat amb aquest estàndard es requereix com a part dels principis de mineria d'or responsables.

https://www.gold.org/gold-standards