Organitzacions & Acreditacions

ARM Alliance for Responsible Mining

Iniciativa global que va néixer el 2004 amb l'objectiu de transformar la mineria artesanal i de petita escala (MAPE) en una activitat social i ambientalment responsable que millori la qualitat de vida dels miners artesanals i el seu entorn.

https://www.responsiblemines.org

Responsables de les certificacions:

Fairmined

Certificat de comerç just per a l'or i argent procedent de la mineria artesanal i de petita escala, inclosos els metall preciosos associats

https://fairmined.org/es/

Ethical Making Resource

Web Escocesa amb informació sobre joieria responsable, compartint informació sobre pràctiques responsables i sostenible, desenvolupada per The Scottish Goldsmiths.

https://ethicalmaking.org/

Fairtrade

Sistema Internacional del 1997 amb el propòsit d'assegurar mitjans de vida millors i sostenibles per a tots els agricultors i treballadors, protegint alhora la sostenibilitat del planeta. La certificació sostenible de productes de Comerç Just més fiable i reconeguda del món.

https://fairtrade.es/es/

Responsables de les certificacions:

Fairtrade

Certificat de comerç just per a l'or i argent procedent de la mineria artesanal i de petita escala, inclosos els metalls preciosos associats

https://www.fairtrade.es/empresas/certificacion-fairtrade/

International Council on Mining and Metals (“ICMM”).

Responsable d’un marc de desenvolupament sostenible basat en uns principis de la mineria que defineixen els requisits ambientals, socials i de governança dels seus membres. Els Principis Miners busquen maximitzar els beneficis de la indústria per a les comunitats d'acollida, alhora que minimitzen els impactes negatius per a la societat.

https://www.icmm.com/

London Bullion Market Association (LBMA)

Impulsors del “Responsible Sourcing Programme” (Subministrament Responsable de l’or), amb l’objectiu d’assegurar la millora contínua de les pràctiques empresarials de proveïment responsable.

https://www.lbma.org.uk/responsible-sourcing

Mining Association of Canada

Responsable del programa “Towards Sustainable Mining” (TSM – “Cap a una Mineria Sostenible), standard de sostenibilitat reconegut mundialment que dóna suport a les empreses mineres en la gestió dels riscos ambientals i socials clau.

https://mining.ca/towards-sustainable-mining/

Origen. Gold for future

Col·lectiu nacional de professionals de la joieria compromesos amb la joieria responsable.

https://origengoldforfuture.org/en/home/

Responsible Jewellery Council (RJC)

La principal organització mundial d'establiment d'estàndards de sostenibilitat per a la indústria de la joieria i la rellotgeria.

https://www.responsiblejewellery.com/

Responsables de les certificacions:

CoC (Chain of Custody)

Cadena de Custodia que documentada de forma seqüencial la custòdia del material joier en totes les etapes des de la mina als punts de venda.

https://responsiblejewellery.com/standards/chain-of-custody-2017/
Certificació del Codi de Pràctiques RJC

L'únic estàndard de la indústria que cobreix tota la cadena de subministrament de joies i rellotges, permetent ser un membre certificat de la RJC

https://responsiblejewellery.com/standards/code-of-practices-2019/

Responsible Minerals Initiative

L'RMI defineix estàndards per a foneries i refinadors que participen en el Procés d'Assegurament Responsable de Minerals (RMAP - Responsible Minerals Assurance) Process.

http://www.responsiblemineralsinitiative.org/

World Gold Council

Format el 1987 per algunes de les empreses mineres més avançades del món, per millorar la comprensió del mercat de l'or. Creador dels: “Responsible Gold Mining Principles” (Principis de Mineria d'Or Responsable – “World Gold Council Conflict-Free Gold Standard” (Estàndard d'or lliure de conflictes del WGC). La conformitat amb aquest standard es requereix com a part dels principis de mineria d'or responsables.

https://www.gold.org/gold-standards