Primeres passes

1. Activitat econòmica

Legalitza la teva activitat des del començament. Sense disposar dels permisos pertinents no podràs dur a terme una activitat transparent, justa ni competent. Cal actuar amb les mateixes obligacions i oportunitats que els altres actors del teu sector.

2. Matèries primeres

En joieria és un element fonamental i que volem destacar a part de la secció de proveïdors.

Assegura’t que estàs treballant amb materials que tinguin un certificat d’origen i molt millor encara si aquest certificat garanteix també un sistema de traçabilitat. Hi ha iniciatives per demostrar després la traçabilitat completa dels materials emprats.

Cada estàndard de certificació exigeix un requisits i ofereix unes garanties diferents. Hauràs d’escollir aquells que més adaptin a les teves exigències.

Alguns estàndards són molt específics. Per exemple, per metalls existeixen FairminedFairtrade, que certifiquen que els metalls son extrets de petites mines artesanals amb llicència d’ extracció auditada per ARM que garanteix aspectes socials i mediambientals. Per a usar aquest metall cal una llicència, no pas difícil d’ aconseguir (veure llistat proveïdors), i no hi ha compra mínima.

RJC: En el cas de RJC s’ofereixen dues certificacions diferents COP (Code of Practices) i COC (Chain of Custody). La primera és més una certificació generalista que garanteix que l’organització que el té està portant a terme bones pràctiques de fabricació i comercials. El segon és una cadena de custòdia de metalls preciosos que RJC qualifica de reciclatge en el sentit que vol garantir que no s’ha extret recentment de cap mina.

Pel que fa als diamants es molt coneguda la problemàtica dels anomenats “diamants de sang”. El protocol de Kimberley va voler donar resposta a aquesta problemàtica i per tant podeu exigir al vostre proveïdor que us faci constar a la factura que els diamants que us subministra provenen de països que no estan vetats. Si aquestes garanties no són suficients per a vosaltres, podeu trobar proveïdors de diamants que garanteixen el país d’origen dels diamants i que són auditats per terceres parts. A més, us poden garantir una traçabilitat total dels diamants amb un codi al filetí que només és visible amb lupes de gran augment.

Amb altres materials com les gemmes de color és més difícil de trobar aquesta mena de garanties però sí que algunes organitzacions ofereixen certificats d’origen amb més o menys fiabilitat.

3. Proveïdors

Busca proveïdors que tinguin també valors socials i mediambientals, si pot ser de proximitat. Assegura’t que facin explícit el seu compromís amb els Drets Humans així com les directives de la OCDE. Podria ser que aquests proveïdors tinguessin publicats i potser auditats informes sobre les seves pràctiques comercials i que tu poguessis escollir-los i descartar-los segons les afirmacions que hi fessin. Encara millor si a la teva pàgina web especifiques quins són els requisits que tu exigeixes als teus proveïdors.

4. Residus

Gestiona de manera correcta els residus, creant-ne el mínim possible a través de la reutilització i la reducció dels materials mínims necessaris. Els residus que no puguis reutilitzar els hauràs d’eliminar contractant un servei d’eliminació de residus que dos cops l’any te’ls haurà de recollir per fer la gestió correcta d’eliminació.

5. Energia

Tingues el menor consum energètic possible i busca comercialitzadores que garanteixin energia renovable i procura tu mateix produir-la si és que disposes de les condicions per fer-ho.

6. Banca

Treballa preferentment amb banca que aposti per l’economia social i solidària, amb total transparència en el seu sistema d’inversions.

7. Bones pràctiques empresarials

Assegura oferir les millors condicions laborals, amb transparència i perspectiva de gènere als teus col·laboradors. Procura fer un informe de les teves pràctiques empresarials. Tens disponibles informes com Balanç del Bé Comú, COP (Code of Practices) de RJC i altres informes que podràs publicar al teu web i fins i tot fer-ho auditar per tal que una entitat externa t’ho validi.