FINALITZACIÓ DEL TERMINI PER ADAPTAR LES MESURES DE SEGURETAT EN TALLERS I COMERÇOS DE JOIERIA (31 de desembre 2023)

FINALITZACIÓ DEL TERMINI PER ADAPTAR LES MESURES DE SEGURETAT EN TALLERS I COMERÇOS DE JOIERIA (31 de desembre 2023)

El dia 31 de desembre, després de successives pròrrogues, s’esgota el termini per l’adequació de les mesures de seguretat  en compliment de les Ordres INT/316/2011INT/317/2011

Per tant heu de verificar que els vostres sistemes s’ajustin a la normativa amb dues casuístiques diferents:

  1. Pels sistemes electrònics de seguretat connectats a centrals d’alarmes o centre de control instal·lats abans del 18 d’agost de 2011, l’adequació és obligatòria.
  2. Les mesures de seguretat físiques, obligatòries, contra robatori i intrusió, instal·lades abans del 18 d’agost de 2011, tindran validesa indefinida fins el final de la seva vida útil, però s’han d’haver actualitzat en cas de resultar afectades per reformes estructurals dels sistemes de seguretat dels que formin part (Ordre INT/1504/2013)
  3. L’adaptació del sistema electrònic de seguretat a Grau 3 d’un establiment obligat s’haurà de comunicar de forma telemàtica al Departament d’Interior pel tràmit gratuït establert de “reforma no essencial”.

Recomanem realitzar una auditoria de seguretat per experts que rendibilitzin el vostre sistema de seguretat i alhora us ajudin a complir tots els requeriments legals i normativa.

Tags:
,