JAUME CAMPS – IN MEMORIAM D’UN GRAN ADVOCAT DEL COL·LEGI

JAUME CAMPS – IN MEMORIAM D’UN GRAN ADVOCAT DEL COL·LEGI

A inicis de desembre, vàrem rebre la trist notícia de la mort de Jaume Camps i Rovira als 78 anys d’edat, que durant molts anys va ser l’advocat de referència del Col·legi.

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, va exercir la defensa de polítics jutjats durant els darrers anys del franquisme. Com polític, va ser un membre destacat de Convergència Democràtica de Catalunya des del 1975, partit del que en fou representant en diversos fòrums com l’Assemblea de Catalunya. És recordat per la seva llarga vida parlamentària, ja que va ser diputat del Parlament de Catalunya entre el 1980 i el 2003, on va presidir diverses comissions.

Coneixia per família i haver treballat de molt jove els tallers de joieria. Però per al Col·legi, és sobretot el seu gran representant legal, que va fer possible la seva creació i desenvolupament. El Jaume Camps va ser essencial per aconseguir que el Parlament català aprovés el 27 de juny de 2001, de la Llei 12/2001 de 13 de juliol de Creació del Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya, amb la participació de tots els representants dels Grups Parlamentaris. Aquest procés va culminar un important treball a l’ombra de reunions primer amb els Gremis de Catalunya i des del 2000 amb els representants dels grups polítics parlamentaris, que van aprovar per unanimitat la creació del Col·legi.

El seu paper per a la redacció i aprovació dels primers estatuts del Col·legi va ser també cabdal i porten la seva impremta. Aquests Estatuts van ser aprovats en l’Assemblea Constituent del Col·legi el 20 d’octubre de 2002. I de fet va participar activament al les seves modificacions, alguna especialment rellevant com l’aprovada en Assemblea al 2011, que va representar passar del caire d’obligatorietat a la pertinença voluntària per exercir les professions de la nostra indústria i l’adaptació a la llei 7/2006, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professional.

Des de la creació del Col·legi  al 2002 fins al 2018 va ser el gran defensor legal del Col·legi, primer des del seu propi bufette i després des del Gabinet Digestum. Han estat més de 17 anys  de col·laboració personal i professional amb la nostra Entitat, anys en els que la seva tasca a nivell polític i institucional ha estat imprescindible i decisiva per a la consolidació de l’estructura del JORGC situant-lo en el nivell de reconeixement, prestigi i respecte sectorial del que gaudeix en l’actualitat,

En nom de la Junta volem doncs reconèixer la contribució de Jaume Camps al JORGC, tot lamentant aquesta pèrdua.