L’OBLIGACIÓ DE FACTURACIÓ AMB PROGRAMES INFORMÀTICS AUTORITZATS

L’OBLIGACIÓ DE FACTURACIÓ AMB PROGRAMES INFORMÀTICS AUTORITZATS

Des de la Gestoria Fiscal del Col·legi volem recordar-vos que a partir de l’1 de juliol del 2025, totes les empreses i autònoms hauran de fer les seves factures mitjançant un programa informàtic autoritzat per Hisenda.

Aquesta obligació ve donada pel “Real Decreto 1007/2023 por el que se aprueba el Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales, y la estandarización de formatos de los registros de facturación“.

És important remarcar que aquesta normativa està realment més pensada per als productors i comercialitzadors del software de producció. Això sí, heu de comprovar amb el vostre proveïdor que el programa que feu servir compleix amb aquesta normativa.

 

NO CONFONDRE AMB LA FACTURA ELECTRÒNICA

Aquesta norma NO és el mateix que l’obligació prevista per a empresaris i professionals de facturar electrònicament. Aquesta encara no ha entrat en vigor, ja que està pendent de l’aprovació del “Reglamento de factura electrònica B2B”.

Comentaris sobre el projecte de Reglament, un cop s’aprovi:

  • Aquesta obligació només serà per a empresaris i autònoms que facturin a altres empresaris i professionals. NO serà obligatòria per als que només facturin a consumidors finals.
  • Termini d’adaptació per a l’emissió/recepció de factures electròniques (en funció de la facturació que es faci):
    • Superior als 8 milions d’euros: 12 mesos.
    • Inferior als 8 milions d’euros: 24 mesos.

 

En cas de dubtes consulteu amb la Gestoria Fiscal del Col·legi:
ana.medrano@jorgc.org
/ ana.martin@jorgc.org:

Tags:
,