MANIFEST SOBRE SOSTENIBILITAT DEL JORGC – 2023

MANIFEST SOBRE SOSTENIBILITAT DEL JORGC – 2023

PER UNA JOIERIA RESPONSABLE, FONAMENTADA EN VALORS SOCIALS, MEDIAMBIENTALS I DE BON GOVERN.

 

Una de les prioritats fixades per l’actual Junta de Govern del Col·legi va ser potenciar l’aplicació dels principis d’ètica professional als sectors de la joieria, rellotgeria i gemmologia.

Per aquest motiu va constituir-se una Comissió de Sostenibilitat, que lidera les iniciatives en aquest camp i assumeix el compromís d’ajudar als membres col·legiats a dur a terme la seva activitat professional basant-se en determinats criteris ètics que permetin un desenvolupament sostenible del nostre sector.

El JORGC considera que tots el components de la seva cadena de valor (disseny, artesania i fabricació, tallers, comerç majorista i minorista, etc.) poden incidir encara més positivament en la societat del que ja ho han fet fins ara.

Amb aquesta premissa, es va fer l’enquesta sobre l’opinió i coneixement dels valors de sostenibilitat al sector joier i rellotger. I amb ella s’ha elaborat el “Manifest sobre Sostenibilitat del JORGC” que explicita la visió del Col·legi al respecte.

 

En línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible impulsats per les Nacions Unides, el Col·legi es compromet a “impulsar un seguit de canvis per tal de facilitar aquesta transició i aconseguir una percepció de la nostra activitat econòmica cada cop més positiva”.

Com una de les accions ja engegades, la web del JORGC ja inclou un apartat de recursos als quals podeu accedir a través de la secció anomenada “Ètica Professional” (link a la web aquí). Més endavant us informarem al respecte.