NOVETATS EN LA SUBVENCIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL (KIT DIGITAL)

NOVETATS EN LA SUBVENCIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL (KIT DIGITAL)

Des del Col·legi hem informat en diverses ocasions sobre les diverses variants d’ajuts que representa l’anomenat Kit Digital, que s’acabarà a finals d’aquest any. Ara han sortit dues variants que ofereixen un lleuger augment de les activitats subvencionables.

 

En primer lloc, amb la modificació de l’Ordre de bases del Programa KIT DIGITAL s’actualitza el catàleg de solucions de Digitalització i s’inclou un augment de l’import de l’ajut per a les empreses del segment III, aquell format per empreses entre 0 i menys de 3 empleats. Actualment, l’import de l’ajut és de 2.000 euros i passa a ser de 3.000 euros: la nova solució és “Puesto de trabajo seguro”.

 • Aquesta nova solució inclou un dispositiu hardware (ordinadors portàtils/ordinadors de sobretaula nous), que haurà de tenir integrat en el producte i en preu una llicència per la categoria X de Ciberseguretat, a més d’un encriptat que doni seguretat a la privacitat de les dades i documents emmagatzemats en el dispositiu.
 • Aquest augment de l’ajut tindrà caràcter retroactiu, és a dir, podran sol·licitar-lo aquelles empreses beneficiàries del segment III (empreses entre 0 i menys de 3 empleats) que ja l’haguessin demanat amb anterioritat i, inclòs, si ja han consumit el seu “bo digital”.
 • Aquells beneficiaris que optin per la formalització d’Acords de la Categoria de “Puesto de trabajo seguro” hauran de tenir validat un o més Acords de Prestació de Solucions de Digitalització per qualsevol altra Categoria de Solució de Digitalització en el programa KIT DIGITAL.
 • No es pot fer l’acció amb qualsevol proveïdor digital, sinó únicament amb uns proveïdors autoritzats (anomenats “agents digitalitzadors adherits”).
 • El bo digital que es rep és un cupó a bescanviar o gastar en serveis digitals oferts per l’agent digitalitzador. Per tant, l’ajut no el cobra l’empresa que el rep.
 • El termini per sol·licitar aquest ajut serà el 31 de desembre de 2024.

La sol·licitud d’ajut amb el nou import es podrà realitzar un cop s’hagi obert el termini i formulari de sol·licitud, durant el mes de juny. A partir d’aquest moment, les empreses del segment III podran sol·licitar l’ajut de 3.000 euros. Si ja n’heu estat beneficiaris i voleu sol·licitar l’ampliació de 1.000 euros, el procediment serà molt senzill: haureu d’entrar al vostre expedient, seleccionar el botó habilitat per aquesta ampliació i signar de conformitat. La concessió serà automàtica.

Podeu trobar més informació a l’enllaç del programa: KIT DIGITAL-PUESTO DE TRABAJO SEGURO.

 

En segon lloc, s’ofereix un nou ajut anomenat Kit Consulting, per a petites i mitjanes empreses d’entre 10 i menys de 250 treballadors consistent en serveis de consultoria i assessorament informàtic. Consisteix en un bo d’assessorament digital que s’ha d’invertir en la contractació dels serveis d’assessorament. La quantitat del bo varia en funció de la mida de l’empresa:

 • Entre 10 i menys de 50 empleats: 12.000 euros
 • Entre 50 i menys de 100 empleats: 18.000 euros
 • Entre 100 i menys de 250 empleats: 24.000 euros

 

Es poden escollir els serveis d’assessorament que millor s’adaptin a les necessitats del negoci. Aquests són els serveis disponibles, tots amb un cost de 6.000 euros:

 • Servei d’Assessorament en Inteligència Artificial
 • Servei d’Assessorament en Anàlisis de Dades (Bàsic)
 • Servei d’Assessorament en Anàlisis de Dades (Avançat)
 • Servei d’Assessorament en Vendes Digitals
 • Servei d’Assessorament en Processos de Negoci o Procés de Producció
 • Servei d’Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci
 • Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Bàsic)
 • Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Avançat)
 • Servei d’Assessorament en Ciberseguretat (Preparació per a Certificació)
 • Servei d’Assessorament 360 en Transformació Digital

 

Per accedir als serveis avançats és obligatori haver completat primer el servei bàsic corresponent.

Podeu trobar més informació al respecte fent clic aquí: Acelera Pyme – Kit Consulting. Per veure les bases completes, podeu consultar aquest enllaç.