PB SEGURIDAD, PARTNER OFICIAL DEL JORGC EN SEGURETAT PRIVADA

PB SEGURIDAD, PARTNER OFICIAL DEL JORGC EN SEGURETAT PRIVADA

La normativa de seguretat privada és un dels camps més importants del sector de la joieria i rellotgeria. Per aquest motiu, PB SEGURIDAD i el JORGC han renovat en el 2021 la seva cooperació.

Aquesta carta presenta el serveis i filosofia de PB SEGURIDAD:

PB servicios castellano         PB serveis català

PB SEGURIDAD és des del 1985 l’empresa de seguretat més especialitzada en joieries i rellotgeries. Els productes que ofereix als col·legiats són:
• Central receptora d’alarmes pròpia
• Sistemes de seguretat avançats amb comunicadors d’alarma de Grau 4-ATS-SP6
• Sistemes CCTV
• Sistemes de vídeo anàlisi
• Sistemes de reconeixement facial, conteig de persones i control d’accessos i aforament
• Sistemes de detecció i extinció d’incendis
• Instal·lació de mesures de seguretat privada com a establiments obligats
• Assessorament i consultoria en seguretat

PB SEGURIDAD ofereix aquestes avantatges als col·legiats:
– Control de polling a Central Receptora en cas de pèrdua de comunicació per via IP/Ethernet de 8 minuts i per via GPRS de 30 minuts (Certificat inclòs), per a sistemes nous.
– Control horari gratuït
– Servei de tècnic de guardia en cas necessari
– Servei tècnic per atenció d’avaries e incidències en 24 h

 

ADAPTACIÓ OBLIGATÒRIA DE LES MESURES DE SEGURETAT (31 desembre 2023)

Recordeu que des del 2011 es van regular nous requisits en matèria de seguretat per establiments obligats (ordres INT/316/2011 – INT/317/2011). Ara bé, aquests canvis obligatoris han gaudit d’una pròrroga per a la seva adaptació. Primer va ser fins agost del 2021, i com us vàrem informar l’any passat:

  • pels sistemes electrònics de seguretat connectats a centrals d’alarmes o centre de control s’ha allargat fins la fi de l’any 2023
  • les mesures de seguretat físiques contra robatori i intrusió instal·lades abans del 18 d’agost de 2011, tindran una validesa indefinida fins el final de la seva vida útil (però s’han d’actualitzar si es veuen afectades per reformes estructurals dels sistemes de seguretat dels que formin part (Ordre INT/1504/2013).

En tot cas us recomanem que reviseu amb la vostra empresa de seguretat la vostra situació pel que fa a l’adequació a la normativa en vigor.

 

Consultes: Secretaria del JORGC, Sra. Montse Sánchez ( montse.sanchez@jorgc.org )