POSSIBILITAT DE SOL·LICITUD DE DISPENSA PER MANTENIR OBERTES LES PORTES D’ACCÉS ALS ESTABLIMENTS DE JOIERIA EN HORARI LABORAL

POSSIBILITAT DE SOL·LICITUD DE DISPENSA PER MANTENIR OBERTES LES PORTES D’ACCÉS ALS ESTABLIMENTS DE JOIERIA EN HORARI LABORAL

El Reglament de Seguretat Privada, aprovat mitjançant el Reial Decret 2364/94 de 9 de desembre, regula en el seu article 127 les mesures de seguretat de què han de disposar els establiments de joieria, entre les quals hi ha l’obligatorietat de disposar d’una porta blindada amb el nivell de resistència que es determini, a tots els accessos a l’interior de l’establiment.

Tot i que a la normativa de seguretat privada no es contempla l’obligació de tancar la porta d’accés, s’entén que perquè aquesta mesura de seguretat funcioni correctament i compleixi amb la seva finalitat, la porta ha de romandre tancada.

L’article 129 apartat 1 del Reglament de Seguretat Privada estableix que, tenint en compte el reduït volum de negoci i d’altres circumstàncies que hauran de ser degudament acreditades, es podrà dispensar de totes o algunes de les mesures de seguretat obligatòries per establiments de joieria.

Per a poder plantejar la sol·licitud de dispensa del tancament de la porta blindada d’accés a joieries, s’hauran d’adoptar mesures de seguretat substitutòries que compensin la disminució de seguretat que es pugui derivar del fet de mantenir obertes les portes dels establiments:

 • Càmeres de videovigilància cobrint l’accés i totalitat de vitrines.
 • Instal·lació de detectors de trencament de vidres, distribuïts pel local, per tal de detectar el trencament de vitrines interiors.
 • No podran exposar-se a les vitrines articles de joieria per valor superior als 90.000 euros.
 • Disposició de polsadors d’alarma portàtils connectats al sistema d’alarma de l’establiment per a cada venedor.
 • Revisió del nombre de polsadors d’avís d’alarma en les zones de venda.
 • La porta d’accés haurà de romandre tancada en els següents supòsits:
  • Obertura i tancament, accés de treballadors i tancament de caixa
  • Durant el temps que la caixa forta estigui oberta
  • Durant l’obertura d’aparadors per qualsevol motiu
  • Durant l’obertura de vitrines interiors per extreure articles exposats

IMPORTANT: El fet de disposar d’aquestes mesures no implicarà l’autorització automàtica de la dispensa del tancament de portes, sinó que també es valoraran altres aspectes que puguin suposar un increment del risc com, per exemple, la ubicació de l’establiment en zones amb un alt índex delinqüencial o molt altament transitades.

 • Per a l’exercici 2023, les taxes oficials obligatòries que s’han d’abonar per la presentació de sol·licitud de dispensa del tancament de la porta blindada d’accés als establiments és de 279,60 euros.

 

El JORGC pot assessorar-vos i tramitar aquesta sol·licitud de dispensa.

Per a consultes, si us plau contacteu amb el departament de Secretaria del JORGC, Sra. Montse Sánchez: montse.sanchez@jorgc.org