Publicades les bases i la convocatòria de la subvenció per a autònoms Activa Autòno+

Publicades les bases i la convocatòria de la subvenció per a autònoms Activa Autòno+

L’Ajuntament de Barcelona impulsa el Programa “BARCELONA: FOMENT DE L’INICI DE NOVA ACTIVITAT ECONÒMICA PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMES” (Activa Autòno+ 2023), com un programa que té com a finalitat incentivar la nova activitat econòmica i l’increment de l’ocupació efectiva mitjançant el foment de l’autoocupació de les persones desocupades de la ciutat de Barcelona. Recentment se n’han publicat les bases reguladores i la convocatòria.

 

Destinataris

Persones físiques que trobant-se prèviament en situació d’atur i empadronades a la ciutat de Barcelona, hagin iniciat, a partir de l’1 d’octubre de 2021, una nova activitat econòmica com a treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat inscrites als Registre General de Cooperatives, en els termes i en les condicions previstes a les bases.

 

Import de l’ajut

La quantia de la subvenció màxima serà de 3.000 €.

 

Terminis

El termini de presentació de les sol·licituds corresponents a la convocatòria 2023 del programa serà de dos mesos des de l’endemà de l’aprovació definitiva de les bases reguladores. La data definitiva de l’inici del període es publicarà oportunament a la web municipal i a la del programa www.barcelonactiva.cat/autonomes (atenció: la pàgina web encara no ha estat actualitzada i mostra la convocatòria anterior).

 

Per a més informació i detalls sobre aquesta subvenció, podeu seguir aquest enllaç.