Qui som

Presentació general

El JORGC (Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya) va ser el primer Col·legi d’aquest sector que es va constituir com a corporació de dret públic del món, des que es va fer la seva assemblea de constitució l’octubre de 2002.

Si desitgeu ser membre del Col·legi, podeu omplir aquesta sol·licitud i enviar-la per correu electrònic a secretaria@jorgc.org, o bé per fax al 93 415 20 92. També podeu enviar-la per correu postal o portar-la personalment a les nostres oficines:

 

JORGC
Carrer de Sant Elies 11-19, apartaments 72-79 (Entrada per Carrer de Brusi 45)
08006 de Barcelona

Cal remarcar que aquest model es considera, a nivell espanyol, com el model líder i pioner, pel que amb posterioritat altres comunitats (Galícia, Cantàbria) ja ho han usat i d’altres estan en tràmits.

 

Es d’un punt de vista jurídic, el JORGC és una corporació de dret públic, de caràcter professional, estructura democràtica i personalitat jurídica pròpia, reconeguda i emparada per la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la legislació de col·legis professionals i la Llei de creació del Col·legi de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya.

Des que es va aprovar la validesa dels seus estatuts per la Generalitat de Catalunya el 2003 fins l’octubre del 2010, tota persona que desitjava exercir la professió a Catalunya havia de ser col·legiat per obligació legal (tot i que el Col·legi mai no va exercitar una acció judicial al respecte, preferint la implicació voluntària). A l’Assemblea de juliol del 2010 es va aprovar que en cas de que la Generalitat ho fixés, s’acceptés el pas a la col·legiació voluntària. I des d’octubre del 2010, en base a la normativa, ja s’ha fet vigent aquest canvi, i la col·legiació no presenta cap obligatorietat.

Els seus membres s’agrupen de la següent manera:

Total per Seccions
Comerç: 612 membres0%
Fabricants i artesans: 322 membres0%
Gemmòlegs: 90 membres0%
Rellotgers: 40 membres0%
Dissenyadors: 76 membres0%

(un mateix col·legiat pot estar adscrit a vàries seccions)

Total per Demarcacions
Barcelona: 703 membres0%
Girona: 81 membres0%
Lleida: 37 membres0%
Tarragona: 78 membres0%
Altres: 2 membres0%

Els Joiers escullen els seus representants mitjançant eleccions cada quatre anys. El darrer procés electoral, el març del 2016, va significar la proclamació com a President del JORGC d’Àlex Riu i Oró.

 

Des de la constitució el 2011 de la Intercol·legial de Col·legis de Catalunya, el JORGC n’és un dels membres.

QUOTES

En la següent taula podeu veure les diferents quotes, bonificacions i exempcions que s’apliquen als col·legiats i futurs col·legiats, en funció de la seva condició d’exercents o no exercents, i d’altres circumstàncies personals i/o professionals.
Quotes (per trimestre) 2023
Exercent Titular 136,85 €
No titular 42 €
No exercent 42 €
Quota d’ingrés 200 €
Les quotes col·legials
poden desgravar-se de l’IRPF
Exempcions i bonificacions 2023
(a) Estudiants (darrer any) de joieria,
rellotgeria o gemmologia
Gratuït
(b) Graduats (un any o menys) de joieria,
rellotgeria o gemmologia
21 €
(c) Aturats Exempció temporal
d) Presentació d’un nou col·legiat 6 mesos de gratuïtat
per al nou col·legiat i
el col·legiat presentador

(a) (b) (c) Cal presentar documentació acreditativa.
(d) Exempció també de la quota d’ingrés.