Missió, visió i valors

MISSIÓ DEL JORGC

El Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya (JORGC) té com a missió la defensa dels interessos comuns de tots els sectors que aplega davant la societat i les administracions i organismes públics, i és al mateix temps un proveïdor de serveis individuals de qualitat als seus col·legiats i una garantia envers el consumidor. Per a això impulsarà la millora i adaptació al canvi dels seus integrants i les empreses, la comunitat de coneixements i la formació, en el marc d’una rigorosa ètica i praxi professional.

VISIÓ DEL JORGC

El Col·legi Oficial de Joiers, d’Orfebres, de Rellotgers i de Gemmòlegs de Catalunya (JORGC) vol ser un organisme potent que integri el màxim nombre de col·legiats possible amb un fort sentiment de pertinença, a partir de les bones pràctiques i serveis del JORGC, exigint el compliment de les normatives i afavorint la formació necessàries per poder oferir les màximes garanties en la pràctica professional.

El JORGC aspira a ser l’organisme de referència en l’àmbit de representació sectorial, i un partner essencial per a tots i cadascuns dels professionals i empreses de tots els subsectors que engloba, fent de si mateix un referent de garantia, prestigi i qualitat per a consumidors i professionals.

Com entitat compromesa en el seu marc social, i com impuls a la competitivitat empresarial i professional, vol també contribuir al prestigi, diferenciació i imatge de marca dels productes i serveis catalans.

VALORS DEL JORGC

  1. Representativitat transversal, polièdrica i democràtica de tots els agents del sector.
  2. Independència política i de grups empresarials.
  3. Honestedat.
  4. Rigor professional i tècnic, excel·lència en la prestació de serveis.
  5. Qualitat.
  6. Orientació al client.
  7. Responsabilitat i transparència econòmica, social i mediambiental.

OBJECTIUS FONAMENTALS

1 – Impulsar la transformació i pràctiques de les professions que agrupa de manera concorde a les noves demandes de la societat, garantint-ne la qualitat.

2 – Defensar els drets i interessos dels seus afiliats davant institucions, autoritats i la societat en general.

3 – Donar serveis específics als seus col·legiats.