SABADELL FLEX EMPRESA: ELS AVANTATGES PER A EMPRESA I EMPLEATS D’UN SISTEMA DE RETRIBUCIÓ FLEXIBLE

SABADELL FLEX EMPRESA: ELS AVANTATGES PER A EMPRESA I EMPLEATS D’UN SISTEMA DE RETRIBUCIÓ FLEXIBLE

Gràcies a la retribució flexible, els teus empleats es beneficien d’uns avantatges fiscals que els permeten optimitzar el seu salari:

 

PER VEURE TOTES ELS AVANTATGES I FUNCIONAMENT DE SABADELL FLEX EMPRESA, DESCARREGUEU-VOS TOTA LA INFORMACIÓ CLICANT AQUÍ:

Sabadell_Flex_Empresa

 

Solució digital que ofereix un ventall de productes per oferir als teus empleats la possibilitat d’un sistema de retribució flexible. Això els permet destinar una part del seu salari a la contractació d’alguns productes i aconseguir un benefici fiscal.

  • El cost del producte es descompta del salari brut, es redueix la base liquidable i, per tant, la tributació a l’IRPF.
  • Entre els productes que inclou, destacar:
    • Assegurança de vida estalvi de la modalitat unit link (Pla de Jubilació Col·lectiu),que instrumenta compromisos per pensions, amb un esquema d’inversió adaptat al cicle de vida i vinculat a la data estimada de jubilació de cada empleat. En aquesta modalitat d’assegurança, el prenedor, que és l’empresa que contracta l’assegurança, i els assegurats, que seran els empleats que s’incorporin a l’assegurança, assumeixen íntegrament els riscos derivats de la inversió, sense que l’asseguradora n’assumeixi cap. El valor de la provisió matemàtica depèn de les fluctuacions dels mercats financers, aliens al control de l’asseguradora, i els resultats històrics no són un indicatiu de resultats futurs, ja que hi ha risc de pèrdua total o parcial de la inversió.
    • Serveis de restaurant, de llar d’infants i de transport.

 

  • L’empleat pot destinar fins a un màxim del 30% del seu salari als productes Sabadell Flex Empresa, i gaudirà d’exempcions fiscals que li permetran optimitzar el salari
  • Per a l’empresa, les quantitats aplicades al Pla de Retribució Flexible tenen la consideració de retribució juntament amb la resta de retribucions. També es consideren despeses deduïbles a l’impost sobre societats.

 

Per a consultes o propostes a mida, parleu amb el vostre gestor BS o truqueu al 902 323 000.