Segona convocatòria dels Cupons Acció Indústria 4.0

Segona convocatòria dels Cupons Acció Indústria 4.0

El 21 d’octubre el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar la RESOLUCIÓ EMT/3115/2021, de 15 d’octubre, per la qual s’obre la segona convocatòria per a l’any 2021 de la línia de Cupons Indústria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial, atès que ACCIÓ disposa d’una dotació econòmica addicional de 3.000.000,00 euros.

La Línia de Cupons Indústria 4.0 té per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’assessorament externs dirigits a la realització d’una diagnosi prèvia a la implantació d’un projecte de transformació digital cap a la indústria 4.0; o bé l’assessorament dirigit a implementar les oportunitats identificades d’integració de les tecnologies de la indústria 4.0.

La quantitat màxima destinada a la línia de Cupons Indústria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial és de 3.000.000 d’euros, repartits de la manera següent:

– 300.000 euros a l’acció de Diagnosi Indústria 4.0
– 2.700.000 euros a l’acció d’Assessorament en la implantació Indústria 4.0

La convocatòria és oberta fins les 14h del 5 de novembre. No obstant això, en aquests moments el volum de sol·licituds ja supera el pressupost disponible assignat a la segona convocatòria.

Per més informació, visiteu aquest enllaç.