SUBVENCIONS AJUNTAMENT BARCELONA – NOUS NEGOCIS & NEGOCIS EN BARRIS MÉS DESFAVORITS

SUBVENCIONS AJUNTAMENT BARCELONA – NOUS NEGOCIS & NEGOCIS EN BARRIS MÉS DESFAVORITS

L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, convoca ajuts per finançar projectes que impulsin l’economia dels barris de la ciutat de Barcelona. Entre altres hi ha la modalitat “AMUNT PERSIANES”

Podeu descarregar-vos les bases de la convocatòria clicant aquí: convocatoria_impuls_socioeconomic Amunt Persianes BCN 2022-04.

 

QUE ES SUBVENCIONA

  • suport per a instal·lar nova activitat econòmica a locals en planta baixa que es lloguin o comprin
  • donar suport a negocis ja existents en els barris més desafavorits (inclosos al Pla de Barris: El Carmel i Can Baró, El Poble-sec, Les Roquetes i Verdum, La Prosperitat, El Turó de la Peira i Can Peguera, El Besòs i el Maresme)

Costos inclosos:

a) compra de maquinària, d’estocs o el cost de rehabilitació de locals. L’import d’aquests costos en el seu conjunt no podrà excedir en cap cas el 50% del pressupost, amb un màxim de 12.500 € per aquells negocis que obrin persiana a locals en planta Baixa i de 3.750 € per a negocis existents ubicats als barris de Pla de Barris.

b) Accions relacionades amb contractació d’altres serveis. Les despeses associades a aquestes accions d’adequació, rehabilitació, obra i manteniment no poden excedir el 80% del cost total del projecte. Per exemple: disseny i execució de campanyes de comercialització i màrqueting o organització d’esdeveniments.

c) Accions relacionades amb despeses corrents. Les despeses associades a aquestes accions no tenen topall i poden representar el 100% del projecte:

  • Pagament de rendes de lloguer o compra de locals per a l’obertura d’un nou negoci (entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023) o, per al cas dels barris de Pla de Barris, destinats a la millora d’un negoci existent abans de l’1 de gener de 2022.
  • Pagament de nòmines de treballadors d’un nou negoci (entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023) o, per al cas dels barris de Pla de Barris, destinats a la millora d’un negoci existent abans de l’1 de gener de 2022)

 

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ

Fins al 80% del pressupost total del vostre projecte, amb un màxim de:

  • 20.000 € d’import subvencionat (per a projectes d’obertura d’un negoci en planta baixa a la ciutat de Barcelona.
  • 6.000 € d’import subvencionat (per accions de millora de negocis en actiu ubicats en planta baixa en els barris de Pla de barris.

 

COM I QUAN SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ?

Fins al  22 d’abril de 2022, a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.