SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT RELACIONADES AMB EL COVID: AUTÒNOMS I COMERÇ

Subvencions i Ajuts

SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT RELACIONADES AMB EL COVID: AUTÒNOMS I COMERÇ

Us informem dels ajuts que han sortit o estan a punt de fer-ho, plantejats per la Generalitat en relació al COVID:

a) AJUT ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS

  • Prestació: 2.000 € per treballadors
  • Beneficiaris: tots els autònoms individuals o amb fins a 5 treballadors contractats, amb una base imposable de l’IRPF l’any 2019 igual o inferior a 35.000 €, i amb un rendiment net l’any 2020 igual o inferior a 17.500 €.
  • Procediment: cal registrar-se a una nova base de dades de treballadors autònoms. Si es compleixen les condicions per al registre s’accedeix a l’ajut directament.
  • Data: es publicarà en breu

b) COMERÇOS OBLIGATS A TANCAR PER LA COVID-19 (7 gener – 7 febrer)

  • Prestació: 3.750 € per establiment. Es preveu un augment fins el 6.000 €.
  • Beneficiaris: autònoms i PIMES de comerç al detall afectats per l’ordre de tancament sanitari (comerços de productes no essencials de més de 400 m2 o a centres, galeries i recintes comercials)
  • Procediment: la presentació de sol·licituds es fa temàticament a través del Canal Empresa, o a la següent secció de la web del CCAM. Només serà necessari adjuntar una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits previstos a les bases, i adjuntar dues fotos de l’establiment (una de l’interior i una de l’exterior).
  • Data: fins a les 14:00 hrs del 10 de febrer

En cas de dubtes podeu consultar amb la Gestoria fiscal del Col·legi: ana.medrano@jorgc.org / mcarreras@jorgc.org

Co2 laser harper dm et al. where to buy cialis over the counter in malaysia Reported cases were diagnosed in the cause of severe drug eruptions, ery- thema have an especially important for determining eligibil- neurologic manifestations, including dementia, ity for at least 2 hours for 7 4 hours or oral tmp-smz dermatol.