SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT RELACIONADES AMB LA COVID (15 febrer 2021)

SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT RELACIONADES AMB LA COVID (15 febrer 2021)

Adjuntem la darrera actualització i resum dels ajuts i subvencions de la Generalitat que es podran demanar a partir del 15 de febrer:
– Per a empreses i autònoms amb treballadors en ERTO
– Per a autònoms
– Per a treballadors amb ERTO amb baixos ingressos
– Per a comerços tancats per la COVID

 

1. AJUTS PER PIMES I AUTÒNOMS AMB TREBALLADORS EN SITUACIÓ D’ERTO

 • Prestació: 2.000 € per cada treballador en ERTO, amb un màxim de 30.000 € per beneficiari
 • Beneficiaris: PIMES i autònoms amb treballadors amb establiment a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) el 31 de gener de 2021.
 • Requeriment: mantenir el mateix número de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte el 31 de desembre de 2020, independentment del tipus de jornada; si no fos així, caldrà tornar la subvenció amb interessos de demora.
 • Procediment: presentació de les sol·licituds online, omplint el model que es posarà a la web del CCAM o de Canal Empresa de la Generalitat, juntament amb una declaració responsable de que es compleixen els requisits.
 • Data: sol·licituds a partir del 15 de febrer i fins el 22 de febrer

 

2. AJUTS A TREBALLADORS AUTÒNOMS

 • Prestació: 2.000 €
 • Beneficiaris: tots els autònoms individuals o amb fins a 5 treballadors contractats, amb una base imposable de l’IRPF l’any 2019 igual o inferior a 35.000 €, i amb un rendiment net l’any 2020 igual o inferior a 17.500 €.
 • Procediment: cal registrar-se a una nova base de dades de treballadors autònoms. Si es compleixen les condicions per al registre s’accedeix a l’ajut directament. Més informació clicant aquí.
 • Data: sol·licituds a partir del 19 de febrer fins al dia 26 de febrer a les 15.00 hrs.

 

3. AJUTS PER A TREBALLADORS AMB BAIXOS INGRESSOS EN ERTO

 • Prestació: 600 €
 • Requeriments: domicili a Catalunya i ser part d’un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o relacionades amb la covid-19 el desembre de 2020 i que cobrin la prestació per desocupació del SEPE o la tinguin pendent de reconeixement
 • Procediment: inscripció prèvia a un registre mitjançant el formulari disponible a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya clicant aquí
 • Data: sol·licituds a partir del 15 de febrer i fins el 25 de febrer a les 15.00 hrs.

 

4. COMERÇOS OBLIGATS A TANCAR PER LA COVID-19 (7 gener – 21 febrer)

 • Prestació: 8.500 € per establiment – s’ha augmentat des dels 3.750 € inicials.
 • Beneficiaris: autònoms i PIMES de comerç al detall afectats per l’ordre de tancament sanitari (comerços de productes no essencials de més de 400 m2 o a centres, galeries i recintes comercials)
 • Procediment: com aquesta línia ja estava oberta i assignada, l’augment es cobrarà directament sense haver de fer cap gestió addicional.

 

En cas de dubtes podeu consultar amb la Gestoria Fiscal del Col·legi: ana.medrano@jorgc.org    mcarreras@jorgc.org o amb la Gestoria Laboral marisa.dominguez@jorgc.org

Les événements indésirables ont été similaires à ceux observés avec des doses plus faibles. En cas de surdosage, les mesures habituelles de traitement symptomatique doivent être mises en oeuvre selon les besoins. canada casino online L’élimination du tadalafil par hémodialyse est négligeable.